Siirry sisältöön

Kantatie 51:n parantamishankkeesta yleisötilaisuudet 31.10. ja 1.11.

Ilmakuva kantatiestä 51 Siuntiontien risteyksen kohdalta.
Kantie 51:n parannettava alue ulottuu Kirkkonummen keskustan kohdalta Siuntiontien risteyksen ohi Inkoon rajalle saakka.

Uudenmaan ELY-keskus suunnittelee kantatie 51:n parantamista Siuntion Sunnanvikin ja Kirkkonummen Munkinmäen välillä. Hankkeesta on alkanut ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). YVA-ohjelmaa ja hanketta esitellään yleisötilaisuudessa Kirkkonummi-salissa 31.10.2023 klo 18 ja etätilaisuudessa 1.11. klo 18.

Uudenmaan ELY-keskuksen Liikenne-vastuualueen hanke ulottuu Inkoon rajalta Sunnanvikin liittymän (mt 115) tuntumasta itään Munkinmäen eritasoliittymään (mt 1191) Kirkkonummen keskustan kohdalle. Kantatie 51 yhdistää läntisen Uudenmaan pääkaupunkiseutuun ja on osa itä-länsisuuntaista tieverkkoa, joka yhdistää keskuksia ja palvelee maakuntien liikennettä.

Kartta osoittaa, että kantatien 51 parantamista suunnitellaan alueella, joka ulottuu Inkoon ja Siuntion rajalta Kirkkonummen keskustan kohdalle.

Tietä parannetaan 11 km pituudelta, ja hanke sisältää tässä suunnitteluvaiheessa YVA-menettelyn sekä yleissuunnitelman laatimisen. Muutoksilla kehitetään kantatietä sekä parannetaan liikkumisen turvallisuutta ja sujuvuutta.

Siuntion kunta osallistuu suunnittelun rahoittamiseen noin 136 000 eurolla.

Suunnittelun vaihtoehtoina tarkastellaan tien säilyttämistä kaksikaistaisena tai muuttamista nelikaistaiseksi nykyisellä tai osittain uudella linjauksella. Kaikissa vaihtoehdoissa nykyiset liittymät muutetaan eritasoliittymiksi ja kantatiehen liittyvää pienempää tiestöä täydennetään.

YVA-menettelyssä yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ELY-keskuksen Ympäristö-vastuualue, joka on asettanut arviointiohjelman nähtäville lausuntojen ja mielipiteiden esittämistä varten.

Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa kirjallisena viimeistään 14.11.2023 Uudenmaan ELY-keskukselle osoitteella PL 36, 00521 Helsinki (käyntiosoite Opastinsilta 12 A, 2.krs, Helsinki) tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi.

YVA-ohjelmaa ja hanketta esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 31.10.2023 klo 18–20 Kirkkonummi-salissa (osoite Ervastintie 2, Kirkkonummi). Toinen tilaisuus järjestetään etäyhteydellä 1.11.2023 klo 18.00–19.30.

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja hankkeesta antaa projektipäällikkö Kirsi Pätsi, Uudenmaan ELY-keskus, puh. +358 295 021 331 ja YVA-menettelystä ylitarkastaja Erika Heikkinen, Uudenmaan ELY-keskus, puh. +358 295 021 142.