Siirry sisältöön

Sudenkaaren alueen eteläpuolelle rakennetaan kosteikko

Kesantopellon etualalla on rakennustyömaakyltti, pellon takana näkyy taloja.

Siuntion kunta rakennuttaa nykyiselle kesannolla olevalle peltoalueelle kosteikon, johon puretaan hulevesien Sudenkaaren alueelta sekä metsäiseltä alueelta alueen kaakkoisosasta. Kosteikoksi rakennettava peltoaukea sijaitsee Siuntiontien vieressä heti Sudenkaaren alueen eteläpuolella.

Sudenkaaren alueelle rakennettava hulevesijärjestelmä lisää hulevesiä niin, että purkualueelle on syytä rakentaa patoallas tulvatilanteiden varalle. Kosteikkoon johdetaan vesiä myös alueen itä- ja kaakkoispuolella sijaitsevasta metsästä.

Rakennettava kosteikkoalue toimii sekä patoaltaana että biologisena ja mekaanisena puhdistusjärjestelmänä hulevesille. Samalla kosteikko lammikoineen, ojineen ja puroineen tarjoaa puistotyylisen ulkoilu- ja virkistysalueen kuntalaisten käyttöön ympäri vuoden. Alueelle tulee myös valaistus.

Sudenkaaren kosteikon urakoitsija on Ralf Ajalin Oy. Urakka toteutetaan sopimuksen mukaisesti ajanjaksolla 20.9.2023-5.7.2024 ja työt kohteessa on ajoitettu seuraavasti:

Työmaaliikenne kulkee Sudenpolun ja Sudenpolulla sijaitsevan rakentamattoman tontin kautta. Kuntalaisia kehotetaan varovaisuuteen ja huomioimaan työmaaliikenne kulkuväylillä.

Urakoitsija varustaa työalueensa työmaa-alueella töiden etenemisen mukaan tarkoitukseen sopivalla n. 2 m korkealla aidalla mukaan lukien lukittava ajoportti Sudenpolun ja väliaikaisen työmaatien liittymässä.

Kohteen työmaataulu urakoitsijan edustajan yhteystietoineen sijaitsee peltoaukean ja Siuntiontien liittymän läheisyydessä.

Kuntalaisten ei tule liikkua työmaa-alueella eikä päästää esimerkiksi lemmikkieläimiään alueelle. Lapsia tulee erityisesti varoittaa työkoneista, lisääntyneestä liikenteestä ja kieltää liikkumasta työmaa-alueella.

Kosteikon puistosuunnitelmassa pohjoisesta tuleva oja kiemurtelee kosteikossa ja jakautuu kahtia. Kosteikossa on myös kävelytielenkki ja sinne on sijoitettu puita ja pensaita.