Siirry sisältöön

Siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen ulkonapito on kielletty Uudellamaalla

Valkoisia ja ruskeita kanoja laiduntaa ulkona nurmella.

Lintuinfluenssariskin takia siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen ulkonapito on kielletty Uudellamaalla
Lue lisää: https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/ajankohtaista-elaintaudeista/ruokavirasto-laajentaa-lintuinfluenssan-tartuntavyohyketta/(siirryt toiseen palveluun)

Lohjan ympäristöterveydenhuollon alueella, johon Siuntiokin kuuluuu, ei toistaiseksi ole havaittu lintuinfluenssatartuntoja.

Miten toimia, jos löytää yhden tai useamman sairaan tai kuolleen luonnonvaraisen linnun?

Lue lisää ruokaviraston sivuilta: https://www.ruokavirasto.fi/elaimet/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siipikarja/lintuinfluenssa/usein-kysyttya-lintuinfluenssasta/#toiminta-lintuja-loydettaessa(siirryt toiseen palveluun)

Tautiepäilyistä ilmoitettava virkaeläinlääkärille

Jos siipikarjassa tai muissa linnuissa havaitaan lintuinfluenssaan viittaavia oireita, normaalista poikkeavaa kuolleisuutta tai muutoksia tuotannossa, on asiasta ilmoitettava heti kunnan- tai läänineläinlääkärille. Veden ja rehun kulutuksen tai munantuotannon väheneminen voivat olla merkkejä lintuinfluenssatartunnasta.

Myös luonnonvaraisten lintujen joukkokuolemista ja yksittäisistä kuolleista petolinnuista tulee ilmoittaa kunnan- tai läänineläinlääkärille. Kunnaneläinlääkäri huolehtii tarvittavien näytteiden lähettämisestä.

Valvonta- ja kunnaneläinlääkäreiden yhteystiedot https://www.lohja.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistoterveyspalvelut/elainlaakintahuolto-linkitys/(siirryt toiseen palveluun)