Siirry sisältöön

Suomen Sokeri tiedottaa: Jätevedenpuhdistamon häiriötilanne  

Elokuussa 2023 havaittiin Suomen Sokerin, Kirkkonummen Kantvikissa sijaitsevan   jätevedenpuhdistamon tehon heikkeneminen. Korjaavat toimenpiteet ja Pikkalanlahden vedenlaadun tarkkailu kuormituksen arvioimiseksi aloitettiin välittömästi häiriötilanteen alettua. Kaikki jätevedet on ohjattu jätevedenpuhdistusprosessin läpi, eikä ohijuoksutuksia ole tehty. Vedenlaaduntarkkailua jatketaan edelleen viikoittain.

Korjaavilla toimenpiteillä jätevedenpuhdistamon puhdistusteho on parantunut ja odotamme tilanteen normalisoituvan uusien koeajojen jälkeen tämän tai ensi viikon aikana. Suomen Sokeri noudattaa viranomaispäätöksiä ja tekee jatkuvia toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.

Taustatiedot

Elokuun 2023 alusta alkaen jätevedenpuhdistamon puhdistusprosessin teho on laskenut häiriötilanteen vuoksi. Kaikki jätevedet on ohjattu puhdistusprosessin läpi, eikä ohijuoksutuksia ole tehty. Häiriötilanteen aikana näytteenottoja on tehty ja tehdään tilanteen normalisoitumiseen asti viranomaisten ohjeistusten mukaisesti sekä jätevedenpuhdistamolta, että Pikkalanlahdesta.

Länsi-uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n lausunto:

”Paikallisesti heikentyneen hygieenisen laadun ja lievien ajoittaisten vedenlaatumuutosten lisäksi häiriötilanteesta ei tutkittujen muuttujien perusteella ole tähän mennessä aiheutunut muita vaikutuksia, joilla olisi laajemmin seurauksia Pikkalanlahden tilaan tai virkistyskäyttöön.” Lisätietoja Pikkalanlahden vedenlaadun tilanteesta voi kysyä heidi.tanttu@luvy.fi.

Jätevedenpuhdistamon häiriötilanne on pitkittynyt johtuen jätevedenpuhdistamon toiminnan muutoksista. Jätevedenpuhdistamolla on tehty paljon prosessiteknisiä muutoksia 2023 loppuvuoden aikana tulevien jätevesien muuttuneen koostumuksen vuoksi. Kantvikin alueen yhdyskuntajätevedet on johdettu helmikuusta 2024 alkaen toiselle jätevedenpuhdistamolle.

Tilanteen pitkittymistä on aiheuttanut osaltaan muutostöiden vaatimat altaiden tyhjennykset.  Muutostöiden aikana vain osa allastilavuudesta oli ajossa, jolloin kuormitus jätevedenpuhdistamon puhdistustehoon oli liian suuri. Jätevedenpuhdistamon muutostyöt saatiin valmiiksi alkuvuodesta 2024 ja uusien ajoparametrien säätö on käynnissä. Tulevaa jätevesikuormitusta on myös pyritty pienentämään minimiin jätevedenpuhdistamon toiminnan tehostamiseksi. Suomen Sokerin jätevedenpuhdistamolle tulevat jätevedet koostuvat nykyisin pääosin erilaisista prosessijätevesistä.

Lähde: Nordzucker