Tietosuojaselosteet

Siuntion kunnan asiakasrekistereistä tehdyissä tietosuojaselosteissa kerrotaan, minkälaisista tiedoista kukin rekisteri koostuu. Kunkin rekisterin selosteet löytävältä tältä sivulta. Selosteet ovat saatavilla myös kunnantalolla.

Henkilöstöhallinnon asiakasrekisteri
Henkilöstörekisteriä ylläpidetään kunnan henkilökunnan palvelussuhteiden hoitamista varten. Rekisteriin kuuluu kunnan henkilökunta.
Henkilöstöhallinnon tietosuojailmoitus

Kaavoituksen asiakasrekisteri
Kaavoituksen tietosuojailmoitus

Kameravalvonnan asiakasrekisteri
Kunnantalon kameravalvonnan tietosuojailmoitus
Sivistyskampus Siuntion sydän, tietosuojailmoitus
Liikuntahallin kameravalvonnan tietosuojailmoitus

Kirjastotoiminnan asiakasrekisteri
Henkilörekisteriä ylläpidetään kirjastotoiminnan hoitamista varten. Kirjastotoiminnan asiakasrekisteriin kuuluvat kirjaston asiakkaat.
Kirjastopalveluiden tietosuojailmoitus
Lukas-kirjastojen tietosuojaseloste 

Kuljetus- ja logistiikkapalveluiden asiakasrekisteri
Kuljetus- ja logistiikkapalveluiden asiakasrekisteriä ylläpidetään kuljetus- ja logistiikkapalveluiden hoitamista varten. Asiakasrekisteriin kuuluvat koulukuljetusten asiakkaat.
Kuljetus- ja logistiikkapalveluiden tietosuojailmoitus 

Luottamushenkilöiden asiakasrekisteri
Luottamushenkilöiden tietosuojailmoitus

Nuorisotyön asiakasrekisteri
Nuorisotyön asiakasrekisteriä ylläpidetään kunnan nuorisotyön hoitamista varten. Rekisteriin kuuluvat nuorisotyön asiakkaat ja vapaaehtoistoimijat (Walkers).
Nuorisotyön tietosuojailmoitus 

Perusopetuksen asiakasrekisteri
Perusopetuksen asiakasrekisteriä ylläpidetään perusopetuksen, iltapäivätoiminnan, kerhotoiminnan ja oppilashuollon palveluiden hoitamista varten. Rekisteriin kuuluvat vuosiluokkien 1-9 oppilaat.
Perusopetuksen tietosuojailmoitus 

Rakennusvalvonnan asiakasrekisteri
Rakennusvalvonnan tietosuojailmoitus

Sosiaalipalveluiden asiakasrekisteri
Sosiaalipalveluiden asiakasrekisteriä ylläpidetään kunnan sosiaalipalveluiden hoitamista varten. Rekisteriin kuuluvat aikuissosiaalityön, lasten ja perheiden palveluiden sekä vammaispalveluiden asiakkaat. 
Sosiaalipalveluiden tietosuojailmoitus

Taloushallinnon asiakasrekisteri
Taloushallinnon tietosuojailmoitus

Terveyspalveluiden asiakasrekisteri
Terveyspalveluiden asiakasrekisteriä ylläpidetään kunnan terveyspalveluiden hoitamista varten. Rekisteriin kuuluvat vastaanottotoiminnan, neuvolatoiminnan, kouluterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon asiakkaat.
Terveyspalveluiden tietosuojailmoitus

Vanhuspalveluiden asiakasrekisteri
Vanhuspalveluiden asiakasrekisteriä ylläpidetään kunnan vanhuspalveuiden hoitamista varten. Rekisteriin kuuluvat vuodeosaston, asumispalveluiden, kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden ja päivätoiminnan asiakkaat.
Vanhuspalveluiden tietosuojailmoitus 

Vapaa-aikapalveluiden asiakasrekisteri
Vapaa-aikapalveluiden tietosuojailmoitus

Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri
Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteriä ylläpidetään kunnan varhaiskasvatuksen hoitamista varten. Rekisteriin kuuluvat varhaiskasvatuksen asiakkaat perheineen.
Varhaiskasvatuksen tietosuojailmoitus
Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) tietosuojaseloste

Pro Consona (pdf-linkki)
Pro Consona Päivähoito Mukana (pdf- linkki) (vaihtuu kevään 2020 aikana Vaka mukana)

Vesilaitoksen asiakasrekisteri
Vesilaitoksen tietosuojailmoitus

Länsi-Uudenmaan Pelastuslaitoksen tietosuojaselosteet löytyvät Pelastuslaitoksen sivuilta osoitteesta www.lup.fi/tietosuoja

Tietosuojavastaava

tietosuoja@siuntio.fi

Puistopolku 1
02580 Siuntio