Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) velvoittaa kuntaa laatimaan vähintään kerran vuodessa kaavoituskatsauksen.

Kaavoituskatsauksessa esitellään valmisteilla olevat, sekä lähiaikoina vireille tulevat kaavat. Kaavoituskatsauksessa selostetaan kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kunnan päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin.

Kaavoituskatsaus 2021
Kaavoituskatsaus 2020
Kaavoituskatsaus 2019
Kaavoituskatsaus 2018
Kaavoituskatsaus 2017
Kaavoituskatsaus 2016
Kaavoituskatsaus 2015
Kaavoituskatsaus 2014
Kaavoituskatsaus 2013
Kaavoituskatsaus 2012
Kaavoituskatsaus 2011
Kaavoituskatsaus 2010
Kaavoituskatsaus 2009