Rakentaminen

Rakennusvalvonnan tehtävänä on ohjata ja neuvoa rakentajia, valvoa kaavojen noudattamista ja päättää rakentamisen lupa-asioista kunnassa. Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa ja se huolehtii, että maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös osaltaan varmistaa, että noudatetaan hyvää rakennustapaa, ja että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kestävä. Rakennusvalvonnan tavoitteena on edistää viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä.

 

 

Yhteystiedot

Tekninen toimisto
Siuntiotie 504, 02580 Siuntio

rakennusvalvonta(at)siuntio.fi
Lupapiste.fi

Rakennusvalvontapäällikkö ja apulaisrakennustarkastaja ovat tavattavissa sopimuksen mukaan ma-pe klo 9.00-11.15 ja 11.45-13.00.

Rakennusvalvontapäällikkö
Kenneth Flythström
050 386 0807 (rakennusvalvonnan palvelunumero)

Apulaisrakennustarkastaja
Pernilla Granqvist
044 386 1243

Lupasihteeri
Marlene Rehnman 
044 386 1307

Jätevesineuvonta

Hankekoordinaattori
Virve Ståhl
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry
050 447 4993
virve.stahl(at)luvy.fi