Rakentaminen

Rakennusvalvonnan tehtävänä on ohjata ja neuvoa rakentajia, valvoa kaavojen noudattamista ja päättää rakentamisen lupa-asioista kunnassa. Rakennusvalvonta on viranomaistoimintaa ja se huolehtii, että maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös osaltaan varmistaa, että noudatetaan hyvää rakennustapaa, ja että rakennettu ympäristö on terveellinen, turvallinen ja kestävä. Rakennusvalvonnan tavoitteena on edistää viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä.

Rakennusvalvontapäällikkö on lomalla 17.6. – 20.6.2019.

Yhteystiedot

Tekninen tomisto
Siuntiotie 504

rakennusvalvonta(at)siuntio.fi

Rakennustarkastaja on tavattavissa teknisessä toimistossa maanantai - perjantai klo 9.00-11.15 ja 11.45-13.00.
Puhelimitse tavoittaa parhaiten maanantai - perjantai klo 9.00-15.00.

Rakennusvalvontapäällikkö
Kenneth Flythström
050 386 0807

Apulaisrakennustarkastaja
Pernilla Granqvist
044 386 1243

Toimistosihteeri (ma-to)
Marlene Rehnman 
044 386 1307