Pintavedet

Siuntionjoen vesistöalue kuuluu Kymijoen­-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen. Siuntionjoen vesistöalueen jokien kokonaispituus on 61 kilometriä. Siuntionjokea pidetään eräänä Uudenmaan parhaiten luonnontilassa säilyneenä jokivesistönä. Osa Siuntionjoen pääuomaa sekä kuuden sivujoen vesialueita kuuluu Natura-alueeseen. 

Lisätietoa Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueesta löytyy ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

Lisätietoa Siuntion vesistöjen tilasta löytyy Länsi-Uudenmaan vesi- ja ympäristö ry:n vesientila -internetsivuilta.