Siirry sisältöön

Osallisuutta ja vaikuttamista Länsi-Uudellamaalla -hanke


Hanke toteutetaan samanaikaisesti Siuntiossa ja Inkoossa syyskuun 2022 ja joulukuun 2023 välisenä aikana. Hanke rahoitetaan valtion avustuksilla, ja se perustuu Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran Miten kirjastoista tehdään kansanvallan foorumeita -käsikirjaan. Hankkeen pääpaino on osallisuuden edistämisessä kirjastojen kautta, mutta edistämme osallisuutta myös yleisesti. 

Tulevat tapahtumat

Viranhaltijoiden kirjastokahvit – tule keskustelemaan viranhaltijan kanssa pullakahvin äärellä kirjastossa: 

4.10.2023 klo 9.00-10.30 Hallintojohtaja Niko Kannisto, elinvoimapäällikkö Kaisa Kivelä 

1.11.2023 klo 9.00-10.30 Vt. tekninen johtaja Kenneth Flythström, maankäyttöpäällikkö 

14.12.2023 klo 9.00–10.30 Hyvinvointipäällikkö Paula Kivekäs, varhaiskasvatuspäällikkö Mari Mikonaho-Ratia 

6.9.2023 Kirjastokahvit: Sivistystoimi

Sivistystoimenjohtaja Eero Kling, kirjasto- ja kulttuuripäällikkö Maarit Tuomisto

Sivistystoimen kirjastokahveilla 6.9. puhututti mm. koulukuljetukset, kouluruokailu, Tyyskylän päiväkodin pihan kunto sekä kirjastovierailut, omatoimikirjasto, kulttuuritapahtumat ja lukupiirit. 

Sivistystoimenjohtaja Eero Kling esitteli selvityksen vaaralliseksi määritellyistä kouluteistä. Koulukyydit on järjestettävä niin, ettei lapsen tarvitse kulkea vaarallista tietä pitkin, eikä ylittää vaarallisessa paikassa. Tämä johtaa joissain tapauksissa pitkiin bussimatkoihin. 

Keskusteltiin siitä, että HSL ei ole vaatinut kilpailutuksessa turvavöitä busseihin. Bussit on valittu merkityn matkustajamäärän mukaan, joista osa on seisomapaikkoja. Kunta keskustelee HSL:än kanssa bussien turvallisuudesta, ja varsinkin pikkubusseihin halutaan turvavöitä. Kannattaa kuitenkin laitta palautetta myös suoraan HSL:lle heidän asiakaspalvelunsa kautta. 

Kouluruokailuun liittyen oltiin huolissaan siitä, että ensimmäinen ruokailuvuoro on jo klo 9.45, vaikka lapset saattavat olla kotona vasta klo 14.20. Jos lapsi ei ole iltapäiväkerhossa, hän ei saa välipalaa. Ruokailuaikoihin on vaikea vaikuttaa, mutta Kling on keskustellut rehtorin kanssa ja he miettivät vielä vaihtoehtoja. Ratkaisuksi ehdotettiin ilmaista välipalaa niille lapsille, jotka koulukyytien takia ovat tässä tilanteessa. 

Moni vanhempi toivoo myös, että ruotsinkielisen ja suomenkielisen koulujen lapset voisivat kohdata koulupäivän aikana. Lounaan ääressä olisi luontevaa kohdata. Vaikka monet lapset kulkevatkin samoilla busseilla, toivottiin enemmän vuorovaikutusta koulujen ja kieliryhmien välillä. 

Kampuksen työntekijät voivat ostaa koululounaasta jäänyttä hävikkiruokaa. Vaikka olisikin hienoa tarjota tätä mahdollisuutta kaikille kuntalaisille, on katsottu, ettei haluta ulkopuolisia ruokalaan koulupäivän aikana. 

Toivottiin, että iltapäivätoiminnan maksut porrastettaisiin osallistumisen mukaan, ja että siinä otettaisiin huomioon bussivuorot. Kling vastasi, että kunta tiedostaa, että on kallista ja asia on mietinnän alla. 

Koulu on tällä hetkellä ahdas. Ennuste näyttää kuitenkin pieneneviä oppilasmääriä, ja jo ensi lukuvuonna tulee olemaan yksi suomenkielinen esikouluryhmä vähemmän kuin tällä hetkellä. 

Ilmeni, että Tyyskylän päiväkodin lapset eivät ole päässeet retkeille sen jälkeen, kuin bussivuoroja lisättiin niin, että ne eivät enää voi ajaa heitä keskustaan joukkoliikennevuorojen ulkopuolella. Nykyiset bussivuorot Siuntion keskustaan eivät sovi päiväkodin aikatauluun. Päiväkodin budjetti ei riitä maksamaan kuljetukset esimerkiksi kirjastoon tai muille retkeille. Kling välittää tiedon varhaiskasvatuspäällikkö Mari Mikonaho-Ratialle, jotta päiväkotilapset pääsisivät taas käymään kirjastolla. 

Toivottiin isoa keskusleikkipuistoa. Leikkipuistosuunnitelma on laadittu, ja tällä hetkellä toteutus aikataulutetaan. Suunnitelmaan kuuluu keskusleikkipuisto. Leikkipuistoista voi tulla keskustelemaan teknisen johtajan kanssa Teknisen kirjastokahveissa 1.11.2023.  

Leikkipuistosuunnitelmaan voi tutustua teknisen lautakunnan 15.11.2022 pöytäkirjasta ja liitteistä. 

Uudesta omatoimikirjastosta oltiin iloisia, mutta myös huolenaiheita löytyi. Nykyään pitää aina muistaa ottaa kirjastokortti mukaan, jos haluaa tulla kirjastoon lukemaan lehtiä aamupäivällä. Esimerkiksi muistisairaalle voi olla vaikeaa käyttää omatoimikirjastoa, jos ei muista omaa pin-koodia tai miten kirjaudutaan. Spontaani vierailu kirjastossa voi siis jäädä pois. Kirjasto lupaa kuitenkin neuvoa omatoimikirjaston käytössä. 

Moni toivoi aikuisten lukupiiriä. Sellaista voi järjestää kirjastossa, ja kirjasto voi myös auttaa esim. kirjavalinnoissa. Siuntiossa on toiminut yksityinen ruotsinkielinen lukupiiri jo 45 vuoden ajan. Suomenkieliseen ryhmään ei ole aikaisemmin löydetty osallistujia. 

Kampuksen viimesyksyisiä avajaisia muistettiin lämmöllä, erityisesti Aleksis Kivi-teatteriesitys oli tykätty. Toivottiin lisää kulttuuria pitäjään, kaikenikäisille ja molemmilla kielillä. Kirjasto- ja kulttuurikoordinaattori Aino Mykrä kertoi, että kirjastossa oli viime viikolla ollut kirjailijavieras Lina Laurent. Leena Lehtolainen vierailee Siuntio-päivänä ja siuntiolainen oopperalaulaja Helena Juntunen tulee kertomaan kirjastaan myöhemmin syksyllä. 

Ilmoitustaulua kaivataan kirjastoon, kylän yhteiseen olohuoneeseen. Kirjaston digitaaliset ilmoitustaulut, eli infonäytöt, ovat kuntalaisen käytettävissä esim. tapahtumien tai harrastusten mainostamiseen. Ilmoituksen voi lähettää Power Point dian muodossa osoitteeseen kirjasto@siuntio.fi(avautuu uuteen ikkunaan).

Kiitettiin päiväkotilaisten mahdollisuudesta päästä kampuksen auditorioon “elokuvateatteriin”. Kunta on nyt hankkinut lisenssin, jolla voi jatkossa näyttää melkein mitä vaan elokuvia. Siuntion MLL on myös järjestänyt elokuvaillan lapsille  yhteistyössä kirjaston kanssa kesällä. Nyt kirjastoon on tulossa elokuvaesityksiä säännöllisesti, aikuisille, nuorille ja lapsille. 

Huomautettiin, että Tyyskylän päiväkodin ulkoalueet ovat hoitamatta monesta yhteydenotosta huolimatta. Kunta on ulkoistanut hoidon, ja kuntalaisten yhteydenottojen ansiosta on tullut ilmi, että päiväkodin huolto ei ole sopimuksessa kunnolla huomioitu. Kuntalaiset tiesivät myös kertoa, että aurauksen kanssa on ollut ongelmia ja henkilökunta on ollut jumissa koska tietä ei aurattu, vielä monta tuntia ja päivää lumisateen jälkeen. Toivottiin omaa siuntiolaista tekijää. Kling kiitti palautteesta aurauksesta, kunnan on hyvä olla tietoinen tulevaa talvea ajatellen. 

Toivottiin, että Störsvikiin avattaisiin taas päiväkoti. Alueella on lisääntynyt perheelliset viime vuosina. Toivotaan päiväkotia olemassa olevaan rakennukseen, joka on katsottu toimivaksi päiväkotitoiminnalle. Kunta laatii tällä hetkellä kuntalaiskyselyä, ja se julkaistaan kuntalaisten täytettäväksi ennen joulua. Yksi siihen tuleva tärkeä kysymys on, ketkä voisivat viedä lapsiaan mahdolliseen Störsvikin päiväkotiin. Kirjastokahvien osallistujat ehdottivat, että tätä vaihtoehtoa voisi mainostaa myös inkoolaisille vanhemmille. 

Sivistystoimenjohtaja Klingiltä kysyttiin, mihin hän on erityisen tyytyväinen AKK:ssa, ja mitä saisi lähteä kehittämään. Koulun kehittäminen rehtorin tehtävä. Kling on tyytyväinen siihen, että monivuotinen projekti saada kouluille samat arviointiperusteet luokille 1–5 on nyt viety maaliin. Teinit ovat teiniä ja lapset lapsia; aina löytyy toki haasteita, mutta niihin tartutaan. Siuntiossa on myös pienet luokkakoot, mikä on hieno asia. Vanhempien kehitysehdotuksia käsitellään, vaikka prosessit saattavat olla pitkiä. Odotetaan mahdollista uutta opetussuunnitelmaa ennen kuin lähdetään kehittämään opetusta vahvasti tiettyyn suuntaan. Tuleva iso haaste on, että osa opetushenkilöstöstä on palkattu hankerahoilla, jotka loppuvat 2024. 

Yleisurheilukentän nurmikkokenttä on ollut käyttökiellossa nurmen uusimisen yhteydessä. Koulut ja pienimmät ovat kuitenkin saaneet käyttää sitä, vaikka se on aikuisilta ja harrastelijoilta kielletty. Kunnan tekninen osasto tiedottaa kentän käyttökielloista, ja heiltä voi myös kysyä asiasta. Olisiko tekonurmi käytännöllisempi? Pitää selvittää, ennen kuin kenttää uusitaan seuraavan kerran. SIF hoitaa tällä hetkellä kenttää. 

Kampus on tuonut eri toimijoita yhteen, ja viime vuosi on mennyt käytännön asioiden, kuten tilakäytön ja turvallisuusasioiden, hoitamiseen. Kampukselle tehdään talven aikana visio, jotta saadaan kampuksen kehitystä vietyä samaan suuntaan yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa.   

Ilkivaltatapauksissa SRV tekee rikosilmoituksen ja vie asiaa eteenpäin. Rikkinäisistä liikuntavälineistä voi ilmoittaa kirjasto- ja kulttuuripäällikkö Maarit Tuomistolle maarit.tuomisto@siuntio.fi(avautuu uuteen ikkunaan). Tällä hetkellä sählymaalit ovat rikki. Asiasta ilmoitetaan hyvinvointipäällikkö Paula Kivekkäälle, joka voi hankkia uudet. 

Kirjastokahvit jatkuvat syksyn aikana. Tarkoitus on pitää kirjastokahveja myös keväällä, jolloin pyrimme järjestämään iltapäiväkahveja, jotta mahdollisimman moni pääsisi mukaan. 

Muut menneet tapahtumat

Kevättalvena 2023 järjestimme nuorille ja viranhaltijoille osallistumista koskevia koulutuksia ja työpajoja yhdessä Osallisuuden osaamiskeskuksen kanssa. Kurssisarja antoi nuorille arvokasta osallistumiskokemusta ja tarjosi päättäjille työkaluja asukkaiden mukaan ottamiseksi päätöksentekoprosessiin. Yhteiskehittämisprosessissa noussut idea päättäjien vierailuista Walkers-nuorisotilassa jatkokehitetään syksyn 2023 aikana yhdessä nuorisotoimen, Osallisuuden osaamiskeskuksen ja Aseman lasten kanssa. 

Järjestimme Mukaan vaikuttamaan-asukasillan 2.3.2023, jossa kuntalaiset pääsivät tutustumaan päätöksentekoprosessiin ja visioimaan tulevaisuuden Siuntiota. 

13.3.2023 kirjastolla oli vaalipaneeli kampuksen auditoriossa. Paneeliin osallistui eduskuntavaaliehdokkaita kaikista eduskuntapuolueista, ja tilaisuus suoratoistettiin kunnan facebook-sivulla. 

Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen aikaan myös perheen pienimmät saivat äänestää, kirjaston pehmovaaleissa. Esikoululaiset ja Aleksis Kiven koulun sekä Sjundeå svenska skolanin nuorimmat oppilaat pääsivät myös äänestämään luokkiensa kanssa. 

Kirjasto ja osallisuushanke haastoivat kuntalaiset lukemaan neljä kirjaa jollain yhteiskunnallisella teemalla kesän aikana. Osallistujien kesken arvottiin Helle-ämpärillinen Siuntio-tuotteita. 

Alakoulujen 5. ja 6.-luokille järjestetään syksyn aikana demokratia-aiheiset Hei, me vaikutetaan!-teematunnit. Teematunneilla oppilaat tutustuvat osallistumiseen monesta eri näkökulmasta, ja saavat tavata kunnan päättäjiä.

Jos sinulla on kysyttävää kyselystä tai hankkeesta yleensä, voit ottaa yhteyttä hanketyöntekijään.