eAsiointi

Siuntion kunnan varhaiskasvatuspalveluissa otetaan käyttöön sähköinen eAsiointi- ympäristö 3.2.2020 alkaen.
Palvelun kautta huoltaja voi asioida kunnan varhaiskasvatuspalveluissa internetin välityksellä ajasta ja paikasta riippumatta.
Asioiminen tapahtuu turvallisesti salatun tietoliikenneyhteyden kautta.

Varhaiskasvatuksen eAsiointi portaaliin kirjaudutaan suomi.fi- tunnistautumisen kautta huoltajien pankkitunnuksilla.
Lapsen ja perheen tarvittavat tiedot löytyvät suomi.fi- tunnistautumisen jälkeen valmiiksi (suomeksi tai ruotsiksi)
Väestötietojärjestelmästä (VTJ), johon eAsiointi ohjelmasta on yhteys.

Kirjaudu eAsiointiin

suomeksi:  https://sote.easiointi.fi/fi/web/siuntio-vaka

ruotsiksi: https://sote.easiointi.fi/sv/web/siuntio-vaka

HAKEMUKSET SÄHKÖISINÄ

  • 0-5v. lapsen kunnallinen varhaiskasvatushakemus
  • yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelihakemus (Huom! Hoitopaikan hakeminen tapahtuu suoraan yksityiseen päiväkotiin. Kun paikka vahvistunut, perhe hakee sen jälkeen palveluseteliä).

Esiopetukseen ja esiopetusta täydentävään varhaiskasvatukseen haetaan jatkossakin wilma-järjestelmän kautta.

Ohjeet hakemiseen 3.2.2020 alkaen

PÄÄTÖKSET SÄHKÖISINÄ

Kunnallinen varhaiskasvatus

  • varhaiskasvatuksen sijoituspäätös
  • päätös varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta

Kunnallinen esiopetus ja esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus

  • esiopetuksen sijoituspäätös (maksutonta esiopetusta 20 tuntia viikossa)
  • esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus (tuntimäärä)
  • päätös esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta

Yksityinen varhaiskasvatus palveluntuottajilla

  • yksityisen varhaiskasvatuksen sijoituspäätös
  • päätös varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta
  • päätös yksityisen hoidon palvelusetelin arvosta

Tiedote perheille löytyy täältä

Tiedote yksityisille palvelusetelituottajille löytyy täältä

Kaikki muutokset varhaiskasvatusta koskien tulee tehdä edelleen paperilomakkeella. Muutoslomakkeet löytyvät kunnan www-sivuilta/ Varhaiskasvatus.

HUOLTAJILLE HOITOAIKOJEN SÄHKÖINEN ILMOITTAMINEN 2.3.2020 ALKAEN KUNNALLINEN VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUSTA TÄYDENTÄVÄ VARHAISKASVATUS

Maaliskuun alusta alkaen siirrytään kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa myös lapsen varhaiskasvatusta koskevien hoito-aikojen sähköiseen ilmoittamiseen. Lapsen sovitut hoito-ajat löytyvät sijoituspäätöksestä sekä niistä on sovittu yksikön henkilökunnan kanssa palvelusopimuksessa tai hoito-ajoista ilmoitettu kirjallisesti muutoslomakkeella. eAsiointi- portaaliin merkitään ne lapsen hoito-ajat, joista on sovittu ja kirjattu päätöksiin. Lisäksi huoltajat pääsevät näkemään ja seuraamaan lapsen toteutuneita hoitoaikoja sähköisestä ympäristöstä.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa olevat nykyiset asiakasperheet vievät lasten hoito-ajat sähköiseen eAsiointi-portaaliin pankkitunnusten kautta. Hoito-aikojen sähköisen ilmoittamisen kautta huoltajat pysyvät ajantasalla lapsen varhaiskasvatuspalvelun käytöstä. Huoltajat näkevät tekemänsä ilmoitukset (tuntimäärät) viikko- ja kuukausitasolla. Sähköisen järjestelmän avulla saadaan tietoa myös perheiltä lapsen poissaolopäivistä mahdollisia asiakasmaksuhyvityksiä varten. Hoitoaikojen ilmoittaminen auttaa myös yksikön henkilökuntaa riittävän henkilöstöresurssin huolehtimisesta päivän eri aikoina.

Hoito-aikojen ilmoittamiseen on erillinen ohje, joka löytyy 24.2.2020 alkaen tästä.  

Kaikkia huoltajia, joilla lapsi on tällä hetkellä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa tai esiopetusta täydentävässä varhaiskasvatuksessa,  pyydetään viemään lapsikohtaisesti sovitut lapsen varhaiskasvatusajat (hoito-ajat) sähköiseen järjestelmään eAsiointi- portaaliin ma 2.3.2020 alkaen.

Rekisteriselosteet

Pro Consona (pdf-linkki)

Pro Consona Päivähoito Mukana (pdf- linkki) (vaihtuu kevään 2020 aikana Vaka mukana)