Ympäristönsuojeluavustusten hakuaika on nyt!

13.09.2022 12:19

Kategoria:

  Kosteikko

Siuntion kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta myöntää vuosittain 4000 euron edestä avustuksia ympäristönsuojelua edistäviin tarkoituksiin. Ympäristönsuojeluavustusta voi hakea Siuntion kunnan alueella tehtävään selvitykseen, tutkimukseen, kunnostukseen tai muuhun toimenpiteeseen, millä edistetään ympäristön-, vesien- tai luonnonsuojelua Siuntiossa.

Ympäristönsuojeluavustuksia voidaan myöntää siuntiolaisille rekisteröidyille, yleishyödyllisiksi katsottaville, voittoa tuottamattomille yhdistyksille. Rekisteröitymättömät siuntiolaiset yhteisöt voivat saada em. toimintaansa avustusta edellyttäen, että sillä on säännöt ja sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty soveltuvin osin, kuten rekisteröidyn yhdistyksen, ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä.

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan laatuun, laajuuteen ja vaikuttavuuteen. Toiminnan tulee tukea ja täydentää ympäristönsuojeluyksikön toimintaa ja tavoitteita.

Avustuksen hakeminen:

Hakuaika on 12.9.-31.10.2022 Avustusta haetaan tällä lomakkeella. Hakemus liitteineen toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen ymparisto@siuntio.fi

Ympäristöavustukset julistetaan haettaviksi kerran vuodessa. Avustuksista päättää ympäristö- ja rakennuslautakunta. Avustukset maksetaan päätöksen saatua lainvoiman. Avustuksen saaja on velvollinen ilmoittamaan avustuksen käytöstä puolen vuoden sisällä avustuksen myöntämisestä.