Kysely Siuntion bussilinjoista

24.05.2023 09:32

Kategoria: Matkailu & Vapaa-aika Asuminen & Ympäristö

HSL on avannut Siuntion bussilinjoja koskevan kyselyn, joka löytyy osoitteesta
https://link.webropolsurveys.com/S/663590CA05786CB8

Kysely on suunnattu bussilinjojen 912 (K), 913A, 913B (K/T), 914 (B/T), 915A/B, 915T, 916 ja 917 käyttäjille ja sen tavoitteena on kerätä asiakaspalautetta nykylinjaston toimivuudesta. Kysely tullaan toistamaan syksyllä, joten vastauksia tullaan hyödyntämään myös muutoksen seurantaan.

Kyselyyn vastaaminen kestää 5-10 minuuttia ja siihen voi vastata 22.5.-4.6.

Kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan 2 kpl seitsemän vuorokauden ABCD-lippuja HSL-sovellukseen.