Koulukuljetus

Kunta järjestää peruskoulun oppilaille maksuttoman kuljetuksen seuraavin perustein

  • Koulumatkan pituus kilometreinä. Kuljetus järjestetään 1-3. luokan oppilaille, kun yhdensuuntainen koulumatka on yli 3 km. Kuljetus järjestetään 4-9. luokan oppilaille, kun yhdensuuntainen koulumatka on yli 5 km.
  • Koulumatkan vaarallisuus. Oppilaan on mahdollista saada koulukuljetus, jos kuljettu tie on vaarallinen. Sivistystoimenjohtaja tekee päätöksen asiantuntijalausunnon perusteella.
  • Koulumatkan pituus ajallisesti. Koulumatka odotusaikoineen voi kestää enintään 2,5 tuntia päivässä. 13 vuotta täyttäneen oppilaan koulumatka voi kestää enintään 3 tuntia päivässä.
  • Terveydelliset syyt.  Oppilaan on mahdollista saada koulukuljetus terveydellisistä syistä. Hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto. Asiantuntijalausunnot on toimitettava joka lukuvuosi hakemuksen mukana uudelleen.

Myös esiopetuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja kunnan järjestämään kuljetukseen. Kuljetusta ei järjestetä varhaiskasvatuksessa oleville lapsille. Kunta ei myöskään järjestä kuljetusta oppilaille, jotka käyvät koulua muualla kuin lähikoulussaan.

Kuljetusta haetaan Wilman kautta vuosittain.

HSL:n aikataulut ja reitit löytyvät täältä

Muun linja-autoliikenteen aikataulut löytyvät täältä

Siuntion nettikartta vaaralliseksi määritellyistä kouluteistä on päivitetty ja on nyt valmis! Kartta löytyy täältä

Lisätietoja

Hallintokoordinaattori
Cilla Ojala
050 386 0849

cilla.ojala(at)siuntio.fi

Wilma

Koulu- ja esiopetuskuljetuksen periaatteet 1.8.2022 alkaen.

Koulukuljetuksen reitit ja aikataulut löytyvät reittioppaasta tai  matkahuollon sivuilta


Ohjeistus löytötavaroista