Ympärivuorokautinen palveluasuminen

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tämän jälkeen tätä verkkosivua ei päivitetä. Hyvinvointialue palvelee osoitteessa luvn.fi.


Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu runsasta ympärivuorokautista hoitoa ja hoivaa tarvitseville henkilöille, jotka eivät enää selviydy omassa kodissaan kotihoidon, tukipalveluiden ja/tai omaisten turvin. Asukkaiden siirtyminen asumispalveluiden piiriin tapahtuu moniammatillisen työryhmän päätöksellä perusturvalautakunnan vahvistamien kriteerien täyttyessä.  


Asumispalveluyksiköissä toimitaan yksilöllisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Asukkaiden hoitoon osallistuvat geriatri, yksikön lääkäri, hoitajat sekä tarvittaessa muut hoitotyön asiantuntijat. Yksiköissä työskennellään asiakaslähtöisesti asiakkaan, yhteistyössä asukkaan omaisten ja läheisten kanssa.


Ympärivuorokautiseen palveluasumiseen kuuluu hoidon ja huolenpidon lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut. Asukkaat voivat yksiköihin muuttaessaan kalustaa huoneensa, pukeutua omiin vaatteisiinsa ja tuoda omat tavaransa. Kokonaisvaltaisen hoidon periaatteisiin kuuluvat luottamuksellisuus ja kuntouttava työote, joka perustuu asukkaiden omien voimavarojen aktivoimiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen.


Asukkaat maksavat asumisesta tehostetun palveluasumisen maksun, joka määräytyy tulojen mukaisessa suhteessa perusturvalautakunnan määrittelemien taksojen mukaan. Lisäksi asukkaat kustantavat itse muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut. Lääkehoidon toteuttamisessa on käytössä koneellinen annosjakelu yhteistyössä Omena-apteekin kanssa. Kunta järjestää tehostetun palveluasumisen pääsääntöisesti itse.


Hakemus vanhuspalveluihin palvelutarpeen arvioimiseksi

Villa Charlotta
Villa Charlotta sijaitsee Siuntion keskustassa, lähellä terveyskeskusta ja vuodeosastoa. Villa Charlotta tarjoaa tehostettua palveluasumista 14 asukkaalle kodinomaisessa ympäristössä. Asumispalveluyksikkö Villa Charlotassa on 1 kahden hengen huone ja 12 yhden hengen huonetta. Saniteettitilat sijaitsevat käytävien varrella.

Azalea
Asumispalveluyksikkö Azalea sijaitsee Siuntion keskustassa. Yksikössä on kahdeksan tehostetun asumispalvelun paikkaa. Yksikön ilmapiiri on lämmin ja kodinomainen. Azaleassa on kaksi kahden hengen huonetta ja neljä yhden hengen huonetta. Jokaisessa huoneessa on omat saniteettitilat.

Azalea
Charlotta Lönnqvistin tie 5 02580 SIUNTIO
Osastonhoitaja
+358443861035
Hoitajien kanslia
+358443743822
Villa Charlotta
Charlotta Lönnqvistin tie 1 02580 SIUNTIO
Hoivapalveluesimies
+358503860839
Hoitajien kanslia
+358443861040

Vierailut Azaleassa
ja Villa Charlotassa

Azalea

Charlotta Lönnqvistintie 5
02580 Siuntio

Vierailuaika 12 -19
joka päivä

Osastonhoitaja
044 386 1035

Hoitajien kanslia
044 374 3822


 
Villa Charlotta

Charlotta Lönnqvistintie 1
02580 Siuntio

Vierailuaika 12 - 19
joka päivä

Hoivapalveluesimies
050 386 0839

Hoitajien kanslia
044 386 1040