Ympäristöön liittyvät luvat

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tekee erilaisia päätöksiä sekä käsittelee hakemuksia ja ilmoituksia mm. jätelain, ympäristönsuojelulain, vesilain, luonnonsuojelulain, vesihuoltolain ja niiden nojalla annettujen asetusten perusteella. Ympäristölupien käsittelyaika on 1-2 vuotta.

Ympäristöasioita koskevia lupia ja ilmoituksia käsittelevät myös aluehallintovirastot (AVI), alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) sekä turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).

Siuntion kunnan ympäristönsuojelussa on otettu käyttöön Lupapiste.fi -palvelu. Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hoitaa kaiken viranomaisasioinnin sähköisesti. Ympäristöä koskevat luvat ja ilmoitukset toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle Lupapisteen kautta. Ota yhteyttä, mikäli et voi käyttää Lupapistettä asiointiin.

Ympäristö- ja maa-ainesasiat sekä maisematyöluvat

Ympäristöpäällikkö
Lotta Juusti

044 386 1270

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)siuntio.fi