Ympäristöön liittyvät luvat

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tekee erilaisia päätöksiä sekä käsittelee hakemuksia ja ilmoituksia mm. jätelain, ympäristönsuojelulain, vesilain, luonnonsuojelulain, vesihuoltolain ja niiden nojalla annettujen asetusten perusteella.

Ympäristöasioita koskevia lupia ja ilmoituksia käsittelevät myös aluehallintovirastot (AVI), alueelliset elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) sekä turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES).

Siuntion kunnan ympäristönsuojelussa on otettu käyttöön Lupapiste.fi -palvelu. Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hoitaa kaiken viranomaisasioinnin sähköisesti. Ympäristöä koskevat luvat ja ilmoitukset toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle Lupapisteen kautta. Ota yhteyttä, mikäli et voi käyttää Lupapistettä asiointiin.

Ympäristö- ja maa-ainesasiat sekä maisematyöluvat

Ympäristöpäällikkö
Lotta Juusti

044 386 1270

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)siuntio.fi