Ympäristönsuojeluavustuksien hakuaika alkaa!

10.04.2018 14:13

Kategoria:

Siuntion kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta myöntää vuosittain avustuksia ympäristönsuojelua edistäviin tarkoituksiin. Ympäristönsuojeluavustusta voi hakea Siuntion kunnan alueella tehtävään selvitykseen, tutkimukseen, kunnostukseen tai muuhun toimenpiteeseen, millä edistetään ympäristön-, vesien- tai luonnonsuojelua Siuntiossa.
Ympäristönsuojeluavustuksia voidaan myöntää siuntiolaisille rekisteröidyille, yleishyödyllisiksi katsottaville, voittoa tuottamattomille yhdistyksille.  Rekisteröitymättömät siuntiolaiset yhteisöt voivat saada em. toimintaansa avustusta edellyttäen, että sillä on säännöt ja sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty soveltuvin osin, kuten rekisteröidyn yhdistyksen, ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä.
Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan laatuun, laajuuteen ja vaikuttavuuteen. Toiminnan tulee tukea ja täydentää ympäristönsuojeluyksikön toimintaa ja tavoitteita.

Avustuksen hakeminen:
Avustusta haetaan tarkoitukseen laaditulla lomakkeella. Tästä pääset lomakkeeseen
Hakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:
Siuntion kunta, ympäristö- ja rakennuslautakunta, Siuntiontie 504, 02580 Siuntio
tai sähköpostiin: ymparisto@siuntio.fi

Hakuaika on 12.4. - 18.5.2018.
Ympäristöavustukset julistetaan haettaviksi kerran vuodessa keväällä, pääsääntöisesti helmi-maaliskuun aikana. Avustuksista kuulutetaan kunnan ilmoitustaululla ja kunnan kotisivuilla. Haku sidotaan määräpäivään. Avustuksista päättää ympäristö- ja rakennuslautakunta. Avustukset maksetaan päätöksen saatua lainvoiman. Avustuksen saaja on velvollinen ilmoittamaan avustuksen käytöstä avustusvuotta seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.
Lisätietoja: vs. ympäristötarkastaja Jaana Röytiö, 044 386 1270, jaana.roytio (at) siuntio.fi