Ympäristönsuojelu

Siuntion kunnassa ympäristönsuojelusta vastaa ympäristö- ja rakennuslautakunta. Ympäristönsuojelusta vastaavana viranhaltijana ympäristö- ja rakennuslautakunnassa toimii ympäristöpäällikkö.

Ympäristön huomioon ottaminen ja ympäristönsuojelun edistäminen koskevat kaikkea kunnan toimintaa. Ympäristötoimi pyrkii lupa-, valvonta- ja neuvontamenettelyin vaikuttamaan siihen, että kuntalaisten ja yritysten toiminta aiheuttaisi mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja, ja että mahdolliset haitat olisivat kohtuullisin keinoin ja kustannuksin torjuttavissa.

Ympäristönsuojeluavustukset

Ympäristönsuojeluavustusten hakuaika on nyt!

Siuntion kunnan ympäristö- ja rakennuslautakunta myöntää vuosittain 4000 euron edestä avustuksia ympäristönsuojelua edistäviin tarkoituksiin. Ympäristönsuojeluavustusta voi hakea Siuntion kunnan alueella tehtävään selvitykseen, tutkimukseen, kunnostukseen tai muuhun toimenpiteeseen, millä edistetään ympäristön-, vesien- tai luonnonsuojelua Siuntiossa.

Ympäristönsuojeluavustuksia voidaan myöntää siuntiolaisille rekisteröidyille, yleishyödyllisiksi katsottaville, voittoa tuottamattomille yhdistyksille. Rekisteröitymättömät siuntiolaiset yhteisöt voivat saada em. toimintaansa avustusta edellyttäen, että sillä on säännöt ja sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty soveltuvin osin, kuten rekisteröidyn yhdistyksen, ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä.

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään huomiota avustettavan toiminnan laatuun, laajuuteen ja vaikuttavuuteen. Toiminnan tulee tukea ja täydentää ympäristönsuojeluyksikön toimintaa ja tavoitteita.

Avustuksen hakeminen:

Hakuaika on 12.9.-31.10.2022 Avustusta haetaan tällä lomakkeella ja hakemus liitteineen toimitetaan sähköpostilla osoitteeseen ymparisto@siuntio.fi

Ympäristöavustukset julistetaan haettaviksi kerran vuodessa. Avustuksista päättää ympäristö- ja rakennuslautakunta. Avustukset maksetaan päätöksen saatua lainvoiman. Avustuksen saaja on velvollinen ilmoittamaan avustuksen käytöstä puolen vuoden sisällä avustuksen myöntämisestä.

Lupapiste

Siuntion kunnan ympäristönsuojelussa on otettu käyttöön Lupapiste.fi -palvelu. Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hoitaa kaiken viranomaisasioinnin sähköisesti. Ympäristöä koskevat luvat ja ilmoitukset toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle Lupapisteen kautta. Ota yhteyttä, mikäli et voi käyttää Lupapistettä asiointiin.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta tekee päätökset viranhaltijan valmistelujen pohjalta seuraavista asioista

 • pinta- ja pohjavesien suojelu
 • ilmansuojelu
 • luonnonsuojelu
 • meluntorjunta
 • ympäristö-, maisemansuojelu ja maa-ainesluvat
 • kemikaalien käsittely
 • maisemansuojelu
 • maasto- ja vesiliikenne
 • leirintäalueet (Siuntiossa ei tällä hetkellä ole leirintäalueita)
 • maatalouden ympäristönsuojelu
 • jätehuollon valvonta, roskaaminen
 • vesihuollon valvonta ja vapautushakemukset
 • ympäristövaikutusten arviointi
 • kestävä kehitys

Siuntion kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan paikallisista olosuhteista johtuvia ympäristöä koskevia määräyksiä, joita tulee noudattaa.

Ympäri vuoden alueellista ympäristöneuvontaa tarjoaa ELY-keskus.

Yhteydenotot ensisijaisesti:
ymparisto@siuntio.fi tai Lupapiste.fi

Ympäristöpäällikkö
Lotta Juusti
044 386 1270

Ympäristötarkastaja (ma.)
Tuuli Hyppänen
044 481 1091

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)siuntio.fi


Jätevesineuvonta

Hankekoordinaattori
Virve Ståhl
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry
050 447 4993
virve.stahl(at)luvy.fi

Yleinen ympäristöneuvonta

Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö(ELY)keskus
Y-asiakaspalvelu
0295 020 900
ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
Y-asiakaspalvelu

Ohje toimenpidepyynnön / ilmiannon tekemiseen