Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on poissa 24.6-01.08.2022.

Ympäri vuoden alueellista ympäristöneuvontaa tarjoaa ELY-keskus.

Siuntion kunnassa ympäristönsuojelusta vastaa ympäristö- ja rakennuslautakunta. Ympäristönsuojelusta vastaavana viranhaltijana ympäristö- ja rakennuslautakunnassa toimii ympäristöpäällikkö.

Ympäristön huomioon ottaminen ja ympäristönsuojelun edistäminen koskevat kaikkea kunnan toimintaa. Ympäristötoimi pyrkii lupa-, valvonta- ja neuvontamenettelyin vaikuttamaan siihen, että kuntalaisten ja yritysten toiminta aiheuttaisi mahdollisimman vähän ympäristöhaittoja, ja että mahdolliset haitat olisivat kohtuullisin keinoin ja kustannuksin torjuttavissa.

Siuntion kunnan ympäristönsuojelussa on otettu käyttöön Lupapiste.fi -palvelu. Lupapiste on asiointipalvelu, jossa voit hoitaa kaiken viranomaisasioinnin sähköisesti. Ympäristöä koskevat luvat ja ilmoitukset toimitetaan ympäristönsuojeluviranomaiselle Lupapisteen kautta. Ota yhteyttä, mikäli et voi käyttää Lupapistettä asiointiin.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta tekee päätökset viranhaltijan valmistelujen pohjalta seuraavista asioista

 • pinta- ja pohjavesien suojelu
 • ilmansuojelu
 • luonnonsuojelu
 • meluntorjunta
 • ympäristö-, maisemansuojelu ja maa-ainesluvat
 • kemikaalien käsittely
 • maisemansuojelu
 • maasto- ja vesiliikenne
 • leirintäalueet (Siuntiossa ei tällä hetkellä ole leirintäalueita)
 • maatalouden ympäristönsuojelu
 • jätehuollon valvonta, roskaaminen
 • vesihuollon valvonta ja vapautushakemukset
 • ympäristövaikutusten arviointi
 • kestävä kehitys

Siuntion kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan paikallisista olosuhteista johtuvia ympäristöä koskevia määräyksiä, joita tulee noudattaa.

Lisätietoja

Ympäristönsuojelu on poissa 24.6-01.08.2022.

Ympäristöpäällikkö
Lotta Juusti
044 386 1270

Kiireellisissä tapauksissa: ymparisto@siuntio.fi

Sähköposti
etunimi.sukunimi(at)siuntio.fi

Jätevesineuvonta

Hankekoordinaattori
Virve Ståhl
Länsi-Uudenmaan Vesi ja Ympäristö ry
050 447 4993
virve.stahl(at)luvy.fi

Yleinen ympäristöneuvonta

Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristö(ELY)keskus
Y-asiakaspalvelu
0295 020 900
ympariston.asiakaspalvelu(at)ely-keskus.fi
Y-asiakaspalvelu

Ohje toimenpidepyynnön / ilmiannon tekemiseen