Ympäristölupa

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mukainen lupa. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat ja kalankasvatus. Toiminnan laajuudesta riippuen ympäristöluvan myöntää aluehallintovirasto (AVI) tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Lupahakemuksen käsittelyä edistävät

  • ennakkoneuvottelut lupaviranomaisen kanssa
  • hyvissä ajoin (useita kuukausia) ennen toiminnan aloittamista jätetty hakemus sekä
  • selkeä ja mahdollisimman täydellinen hakemus liitteineen

Luvan hakeminen

Hakemus liitteineen toimitetaan kolmena kappaleena lupaviranomaiselle. Seuraaville toimialoille on oma hakulomakkeensa: kattilalaitokset, eläinsuojat, kalankasvattamot, turkistarhat, asfalttiasemat sekä kivenlouhimot ja -murskaamot.

Hakulomake löytyy suomi.fi -asiointipalvelusta

Lisätietoa ympäristöluvasta löytyy ympäristöhallinnon internetsivuilta