Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tietoimitusjaosto

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tietoimitusjaosto vastaa mm. kunnan puhevallan käyttämisestä tietoimituksissa, järjestää kunnan tielautakunnalle kuuluvat toimitukset, toimittaa perusparannushankkeiden katselmukset sekä päättää perusparannusavustusten jakamisesta ja päättää kunnossapitoavustusten perusteista ja tiekuntien avustusluokkien kriteereistä.

Kokoontuu tarvittaessa.

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan tietoimitusjaostossa on kolme lautakunnan nimittämää jäsentä.

Jäsenet 2017-2021

Puheenjohtaja

Åke Holmlund (Tom Paasikivi)

Varapuheenjohtaja

Rabbe Dahlqvist (Anders Karell)

Jäsen

Karl Nilsson (Ilmari Kanniainen)

Esittelijä ja sihteeri

Rakennusvalvontapäällikkö Kenneth Flythström

(henkilökohtaiset varajäsenet suluissa)