Yksityistiet

Tässä tarkoitetut yksityistiet ovat sellaisia teitä, joille on jossakin virallisessa toimituksessa perustettu tieoikeus. Niiden hoidosta vastaavat tien osakkaat, eli kaikki joilla on kyseiseen tiehen käyttöoikeus. Teiden hoitoa ja hallintoa varten voidaan perustaa tiekunta. Tiekunnan perustaminen tapahtuu aina erillisessä tietoimituksessa, useimmiten kunnan tielautakunnan toimesta.

Siuntiossa tielautakunnan tehtäviä hoitaa ympäristö- ja rakennuslautakunnan tietoimitusjaosto.

Tielautakunnan tehtävät:

  • tiekuntien perustaminen ja yhdistäminen
  • tie- ja käyttöoikeuksien myöntäminen
  • muista yksityistien käyttöön ja hallinnointiin liittyvistä asioista päättäminen
  • valitusten ja erimielisyyksien ratkaiseminen
  • avustusten myöntäminen

Avustukset

Siuntion kunta avustaa tiekuntia vuosiavustuksilla ja pienemmässä määrin myös perusparannusavustuksilla. Hakuaika on heinäkuun lopussa ja avustus maksetaan seuraavana vuonna kahdessa erässä. 

Tarkemmat avustusperusteet

Avustushakemuksen voit tulostaa osiosta lomakkeet