Yksityinen varhaiskasvatus: palveluseteli

Siuntion kunnassa varhaiskasvatuksen palveluseteli otettiin käyttöön 1.1.2019 koskemaan varhaiskasvatuksen järjestämistä yksityisillä palveluntuottajilla.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on vaihtoehto siuntiolaisille perheille lapsen yksityisen varhaiskasvatuksen järjestämiseen. Perheiden näkökulmasta palveluseteli lisää kuntalaisten valinnanvapautta kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen välillä, koska molemmissa on palvelusetelin kautta asiakasmaksun osuus sama perheen tulotasoista riippumatta.

Palveluseteli on tulosidonnainen, joten palvelusetelin suuruuteen ja perheen omaan maksuosuuteen vaikuttavat lapsen ikä, perhekoko, varhaiskasvatusaika (tunteja viikossa) sekä perheen tulot.

Palvelusetelillä lapsi voi saada varhaiskasvatuspaikan niiltä yksityisiltä varhaiskasvatuksen palveluntuottajilta, jotka Siuntion kunta on hyväksynyt palveluntuottajiksi.

Esiopetus kunnallisena palveluna Siuntiossa

Varhaiskasvatuksen palveluseteliä ei voi käyttää maksuttoman esiopetuksen järjestämiseksi yksityisellä palveluntuottajalla. Siuntion kunta järjestää siuntiolaisille esiopetusikäisille lapsille ennen oppivelvollisuuden alkamista maksuttoman esiopetuksen (20 h viikossa) sekä sitä täydentävän varhaiskasvatuksen kunnallisena palveluna Siuntion kunnassa. Tämä tarkoittaa, että Siuntiossa ei ole palveluseteliä esiopetuksen täydentävään varhaiskasvatukseen yksityiselle palveluntuottajalle.

Lisätietoja Siuntion kunnallisesta esiopetuksesta

Suomenkielinen esiopetus

Ruotsinkielinen esiopetus

Tutustu palvelusetelituottajan varhaiskasvatuksen tulosidonnaisen palvelusetelin sääntökirjaan 14.2.2023 alkaen tästä