Vuorohoito

Vuorohoito tarkoittaa lapsen varhaiskasvatuksen tarpeen ajoittumista päiväkotiyksiköiden aukioloaikojen (klo 6.00 – 18.00) ulkopuolelle. 
Vuorohoitoa järjestetään Siuntiossa pääosin iltaisin ma-pe klo 18 -22 välisellä ajalla (ei kuitenkaan arkijuhlapyhinä). Päivittäinen aukioloaika vaihtelee vanhempien toimittamien hoitoaikailmoitusten mukaan.
Vuorohoitoa järjestetään silloin kun lapsen molemmat samassa taloudessa asuvat huoltajat tai ainoa huoltaja on vuorotyössä tai opiskelee vuorotyönluonteisesti, esim. iltaopiskeluna. Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille (ei satunnaisia yksittäisiä iltoja). Vuorohoidon tarpeen kestosta keskustellaan tapauskohtaisesti ja tarpeen mukaisesti. 
Varhaiskasvatuksen järjestämisessä on huomioitava, että kokopäivähoidossa lapsen hoitoaika saa yleensä jatkua yhtäjaksoisesti enintään kymmenen tuntia vuorokaudessa. Lisäksi vuorohoidon järjestämisessä ja lapsen hoitoajoissa tulee pääsääntöisesti toteutua viikkovapaat, vapaapäivät ja loma-ajat. 
Lapsen varhaiskasvatuspäivien ja iltahoidon aikataulujen järjestämisessä huomioitava, että lapsen päivittäinen hoitoaika saisi olla enintään 10 tuntia/vuorokausi. Lapsen hoitoaika on huoltajan työaika + työmatkat, jotka sisältyvät varhaiskasvatuspäivän pituuteen.

Hakeminen ja ilmoitus

Vuorohoitoon haetaan kunnallisella varhaiskasvatushakemuksella ja/tai muutoslomakkeella (mikäli perheellä on jo varhaiskasvatuspaikka kunnallisessa toimintayksikössä). Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa molempien vanhempien osalta kopio työvuoroluettelosta tai kopio opiskelutodistuksesta, joiden mukaan määrittyy lapsen ilta- tai vuorohoidon tarve. 
Vuorohoitoa koskevasta varhaiskasvatuksen tarpeesta (hoitoajat) tulee ilmoittaa kirjallisesti 2 viikkoa etukäteen varhaiskasvatuksen toimintayksikköön, jossa vuorohoito järjestetään (ilmoitustavasta sovitaan yksikön kanssa). Hoitoajat ilmoitetaan erillisellä lomakkeella (.doc) / Lapsen varhaiskasvatusjärjestelyt iltahoidon aikana. Vanhempien toimittamien hoitoaikojen perusteella vahvistetaan henkilökunnan työvuorolistat. Mikäli hoitoaikailmoitusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä, lapselle ei varata vuorohoitoa.

Tutustu vuorohoidon lisätietoihin/ohjeeseen.doc (.pdf) sekä varhaiskasvatuksen vuorohoidon järjestämisen periaatteisiin

Järjestämispaikat

Kunnassa keskitetään vuorohoidon järjestäminen yhteen suomenkieliseen ja yhteen ruotsinkieliseen kunnalliseen varhaiskasvatusyksikköön, jotka sijaitsevat kuntakeskuksessa.

Vuorohoidon järjestämispaikat ovat kuntakeskuksessa:

Suomenkielinen iltahoito: Jukolan päiväkoti, Aleksis Kiventie 1.
Ruotsinkielinen iltahoito: Daghemmet Lilla-Alexis, Aleksis Kiventie 1.

Tarvittaessa suomen- ja ruotsinkielinen iltahoito tekee yhteistyötä.