Vuorohoito

Vuorohoito tarkoittaa lapsen varhaiskasvatuksen tarpeen ajoittumista päiväkotiyksiköiden aukioloaikojen (klo 6.00 – 18.00) ulkopuolelle. Vuorohoitoon on oikeus niillä lapsilla, joiden hoidon tarve perustuu molempien huoltajien tai ainoan huoltajan vuorotyöhön tai ammattiin liittyvän opiskelun tarpeeseen. Vuorohoitoa järjestetään silloin kun lapsen molemmat samassa taloudessa asuvat huoltajat tai ainoa huoltaja on vuorotyössä tai opiskelee vuorotyönluonteisesti.  

Vuorohoito on tarkoitettu säännöllisesti vuorohoitoa tarvitseville lapsille, joiden huoltajat tekevät vuorotyötä.

Siuntion kunnassa lapsen tarvitsema vuorohoito järjestetään tapauskohtaisesti tilanteen ja tarpeen mukaan. Vuorohoitoyksikkönä toimii päiväkoti.  

Vuorohoidon järjestämisessä ja lapsen hoitoajoissa tulee pääsääntöisesti toteutua viikkovapaat, vapaapäivät ja loma-ajat, esimerkiksi keskimäärin 8 vapaapäivää kuukaudessa. Myös vuoropäivähoidossa olevalle lapselle tulee taata vapaapäivät perheen parissa viikottain, kuten muussa varhaiskasvatuksessa olevien lasten kohdalla keskimäärin. 

Lapsen ollessa vuorohoidossa noudatetaan Siuntion kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa. 

Mikäli lapsi on varhaiskasvatuksessa päiväkodin normaalien aukioloaikojen puitteissa ja todetaan lisäksi / sen sijaan tarvitsevan vuorohoitoa, tulee huoltajien täyttää varhaiskasvatusta koskeva muutoslomake ja merkitä kirjallisesti tieto vuorohoidon tarpeesta. Lomake löytyy täältä

Mikäli perheellä on lapselle vuorohoidon tarvetta, pyydetään olemaan ensin yhteydessä varhaiskasvatuksen palvelualuevastaavaan ennen varhaiskasvatushakemuksen lähettämistä. Yhteistyössä kartoitetaan vuorohoidon tarvetta. Yhteystiedot löytyvät täältä .  

Mikäli lapsi ei ole vielä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, täytetään palvelualuevastaavan keskustelun jälkeen sähköinen varhaiskasvatushakemus eAsioinnin kautta huoltajien pankkitunnuksilla. Sähköinen hakulomake löytyy täältä

Mikäli lapsi on jo kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja toimintakauden aikana ilmenee tarvetta vuorohoidolle, pyydetään olemaan myös silloin yhteydessä varhaiskasvatuksen palvelualuevastaavaan.

Vuorohoitoa tarvitsevien tulee täyttää erillinen lomake, joka on hoitoaikailmoitus. Tämä siksi, jotta saamme tarkemmin tietoa lapsen varhaiskasvatuksen / vuorohoidon kellonaikoineen. Hoitoaikailmoitus löytyy kohdasta ” Lomakkeet”.

Hoitoaikailmoituksen liitteeksi tulee toimittaa molempien huoltajien / ainoan huoltajan osalta kopio työvuoroluettelosta / opiskelutodistuksesta, joiden mukaan määrittyy lapsen vuorohoidon tarve. Hoitoaikailmoitus ja kopio/liite toimitetaan varhaiskasvatuksen palvelualuevastaavalle sähköpostitse tai toimitetaan päiväkodin kautta. Hoitoaikailmoitus pyydetään toimittamaan kahta viikkoa ennen.

Huoltajien toimittamien hoitoaikojen perusteella (lomake) kartoitetaan lapselle hoitajat ja myös vahvistetaan sen mukaan työntekijän  työvuorot. Mikäli hoitoaikailmoitusta ei ole toimitettu määräaikaan mennessä (lähtökohtaisesti 2 viikkoa ennen), lapselle ei voida luvata vuorohoidon järjestymistä. 

Huomioittehan, että vuorohoidossa olevan lapsen osalta ilmoitetaan eAsiointiin ns. normaalit lapsen varhaiskasvatus-/hoitoajat yksikön aukioloaikojen puitteissa.

Tutustu vuorohoidon lisätietoihin/ohjeeseen.doc (.pdf) sekä varhaiskasvatuksen vuorohoidon järjestämisen periaatteisiin

Järjestämispaikat

Kunnassa keskitetään vuorohoidon järjestäminen yhteen suomenkieliseen ja yhteen ruotsinkieliseen kunnalliseen varhaiskasvatusyksikköön, jotka sijaitsevat kuntakeskuksessa. 

Vuorohoidon järjestämispaikat ovat Siuntion kuntakeskuksessa: 

Suomenkielinen: Jukolan päiväkoti, Aleksis Kiventie 1.
Ruotsinkielinen: Daghemmet Lilla-Alexis, Aleksis Kiventie 1. 

Tarvittaessa suomen- ja ruotsinkielinen vuorohoito tekevät yhteistyötä. 

Lomakkeet

Varhaiskasvatuksen vuorohoidon järjestämisen periaatteet 1.5.2018 alkaen

Varhaiskasvatuslaki / 13 § / Vuorohoidon järjestäminen varhaiskasvatuksessa:

Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonloppuisin ja arki- ja juhlapyhinä päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työssäkäynnin tai opiskelun vuoksi.