Vuodeosasto

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tämän jälkeen tätä verkkosivua ei päivitetä. Hyvinvointialue palvelee osoitteessa luvn.fi.


Siuntion terveyskeskuksen vuodeosastolla tarjotaan akuuttihoitoa erikoissairaanhoidosta siirtyville osastohoitoa tarvitseville aikuispotilaille. Vuodeosastolle tullaan lähetteellä erikoissairaanhoidosta tai terveyskeskuslääkäriltä.


Terveyskeskuksen ollessa kiinni voidaan vuodeosastolla hoitaa erillisen hoitosuunnitelman mukaisesti päiväpotilaita.


Siuntion terveyskeskuksen vuodeosastolla potilaita hoidetaan moniammatillisesti tavoitteena hyvä hoito. Hoitoon tulevat tutkitaan, heidän toimintakykynsä arvioidaan ja lääkehoitonsa tasapainotetaan. Hoitojaksolla tehdään toimintakyvyn eri osa-alueisiin sekä apuvälineiden ja jatkohoidon tarpeeseen liittyvää arviointia. Hoitojakson aikana selvitetään kotona asumisen keskeisiä tekijöitä kuten toimintakykyä, hygieniaa, ravitsemusta ja lääkehoitoa.


Päivittäistä hoitotyötä toteutetaan kuntouttavalla työotteella, yksilöllisesti, asiakkaan omat voimavarat huomioiden. Koko henkilökunta osallistuu kuntouttamiseen. Terveyskeskuksen vuodeosasto tekee yhteistyötä omaisten lisäksi kotihoidon, vanhainkotien, erilaisten vanhusten asumisyksiköiden, Lohjan sairaalan sekä muiden hoitoon liittyvien sidosryhmien kanssa.


Siuntion terveyskeskuksen vuodeosastolla hoidetaan sekä lyhyt- että pitkäaikaista laitoshoitoa tarvitsevia potilaita. Vuodeosastolla annetaan myös saattohoitoa. Vuodeosastolla järjestetään lisäksi omaishoidettavien hoitojaksoja omaishoitajan lakisääteisten vapaiden aikana. Esite intervallihoidosta.doc (.pdf)


Potilaat kotiutetaan yhteistyössä omaisten ja kotihoidon kanssa. Tarvittaessa etsitään sopiva jatkohoitopaikka.


Lisätiedot

Charlotta Lönnqvistintie 5
02580 Siuntio

Vierailuaika 13 - 19
joka päivä

Vierailut Vuodeosastolla

Hoitajien kanslia
09 2606 1437
044 374 2438

Osastosihteeri
044 374 2437

Osastonhoitaja
044 386 1035