Veteraanit ja sotainvalidit

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tämän jälkeen tätä verkkosivua ei päivitetä. Hyvinvointialue palvelee osoitteessa luvn.fi.

Palvelujen saamisen edellytyksenä on, että veteraanille on myönnetty rintamasotilastunnus, rintamatunnus tai rintamapalvelutunnus tai hän on kuntoutuksesta annetun lain (1039/97) tarkoittama henkilö, joka on palvellut eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä (esim. miinanraivaajat).

Veteraanien yhdyshenkilön kautta anotaan kuntoutusta, siivouspalvelua sekä maksusitoumusta silmälasihankintaan, jalkahoitoon tai liikuntapalveluihin.

Siuntiolaisille veteraaneille tarjotaan seuraavia veteraanipalveluja:

Kotona asumisen tukeminen

Veteraanit voivat saada enintään 500 euron kuukausittaisen avustuksen kotona asumisen tukemista varten.  Kotona asumista tuetaan avopalveluilla, joita ovat Siuntion kunnan tai yksityisen palvelutuottajan tuottamat kotihoito ja/tai kotihoidon tukipalvelu (mm. päivätoiminta, ateriapalvelu, asiointiapu, siivous, kuljetuspalvelu, turvapuhelin/turvapalvelut). Kunta myöntää maksusitoumuksen yksityisten palveluiden hankintaan.

Kuntoutus

Kuntoutusta järjestetään laitoskuntoutuksena, päiväkuntoutuksena tai fysioterapiajaksona kotona tai kuntoutuslaitoksessa. Kuntoutuksena voi saada myös hierontaa ja jalkahoitoa. Veteraanin aviopuolisolla, jolla ei ole rintamapalvelutunnusta, on mahdollisuus yhteiseen laitoskuntoutusjaksoon puolisonsa kanssa.

Kuntoutusta anotaan ottamalla yhteyttä veteraanien yhdyshenkilöön, joka täyttää anomuslomakkeen veteraanin puolesta. Anomukseen liitetään terveyskeskuslääkärin lääkärinlausunto. Lausunto on veteraanille/ puolisolle maksuton.

Silmälasit

Silmälaseista korvataan veteraanille korkeintaan 170 €/ vuosi.
HUOM! Veteraanin on hankittava maksusitoumus ENNEN silmälasien hankintaa.

Jalkahoito

Veteraanille tarjotaan maksusitoumuksella jalkahoitoa 3 kertaa vuodessa.

Siivous- ja kiinteistöpalvelut

Veteraaniperheille korvataan siivous- ja kiinteistönhoitopalveluja. Lisätietoja palveluntuottajista saa veteraaniyhdyshenkilöltä. Siivouspalveluiden mahdollista lisätarvetta arvioitaessa huomioidaan veteraanien omat fyysiset voimavarat.

Liikuntapalvelut

Veteraanit voivat uida, saunoa sekä käydä maksutta kuntosalilla Siuntion kylpylässä. Veteraanin mahdollinen avustaja/ saattaja saa myös osallistua maksutta.

Veteraanit voivat osallistua Siuntion kunnan maksuttomaan ikäihmisten jumppaan Svenska Skolanin liikuntasalissa torstaisin klo 15.30-16.30.

Lisätietoja saa veteraaniyhdyshenkilöltä joka tarvittaessa auttaa avustajan hankkimisessa ja myös ottaa vastaan uusien veteraanien/avustajien ilmoittautumisia.

Sotainvalidien lounasseteli

Sotainvalidien lounasseteli arvo 9,30 €

Hammashoito

Veteraaneille tarjotaan ilmainen hammashoito Siuntion hammashoitolassa. Proteettisista hoidoista, laboratoriokustannuksista sekä yksityishammaslääkärien hoidosta korvataan (kelakorvauksen jälkeen) enintään 250€/ kalenterivuosi.

Korvausta voi hakea toimittamalla maksetun laskun tai käteiskuitin osoitteella:
Siuntion kunta, taloustoimisto, Lepopirtintie 80, 02570 Siuntio. Laskuun on liitettävä korvausta hakevan veteraanin nimi ja tilinumero (FI tilinumero).

Tarkempia tietoja saa hammashoitolasta 09 2606 1450 klo 9–11 tai 12–14.

Korjausavustus

Veteraanille voidaan myöntää asunnon korjausavustusta. Korjausavustuksen saamiseen vaikuttavat hakijan tulot ja varallisuus. Valtion päätökset koskien avustusta tarkistetaan vuosittain. Tarkempia tietoja saa veteraanien yhteyshenkilöltä.

Veteraanien yhteyshenkilö

Monica Rönnberg 
050 386 0831