Vesihuoltolaitoksen ajankohtaista

Vesimittareiden vaihto

Siuntion vesihuoltolaitos suorittaa vesimittareiden vaihtoja alueittain seuraavien 2-3 vuoden aikana. Vesimittarit vaihdetaan etäluettaviin elektromagneettisiin mittareihin. Työ on aloitettu ja se etenee alue kerrallaan.

Pelkän vesimittarin vaihtamisesta ei aiheudu kustannuksia kiinteistön omistajalle. Mahdollisista muista toimenpiteistä on sovittava erikseen.

Asiakkaille ilmoitetaan erillisellä tiedotteella, kun heidän alueellaan toimitaan. Vaihtoajankohdasta sovitaan kiinteistön omistajan kanssa etukäteen.
 

Marsuddenin vesi- ja viemärijohdon suunnitelma

Siuntion kunnalla on suunnitelma vesi- ja viemärijohdon rakentamiseksi Marsuddenin niemestä Pikkalan teollisuusalueen kerros- ja rivitaloille. Vesi- ja viemärijohdon alueelta muut alueet eivät kuulu vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen, joten liittymispakkoa linjaan ei ole. Linjaan voi halutessaan kuitenkin liittyä hakemalla kunnalta liittymislupaa.

Kartta alueesta