Vesiensuojelu

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa ja turvata vesien hyvä tila. Suomessa vesienhoidolla on pitkät perinteet, mutta silti osa vesienhoidon tavoitteista on yhä saavuttamatta. Näillä sivuilla on tietoa sekä pinta- että pohjavesien tilasta, vesienhoidosta ja rantojen ruoppauksen edellytyksistä.

Maatalouden vesiensuojelusta löydät tietoa täältä.

Siuntionjoki 2030

Elinvoimainen ja esteetön Siuntionjoki 2030 -vesistövisio on monivuotisen yhteistyön tulos, jonka valuma-alueen kunnat allekirjoittivat vuonna 2018. Tavoite on parantaa Siuntionjoen vesistön tilaa, säilyttää luontoarvoja ja elinympäristöjä, poistaa vaellusesteitä ja edistää virkistys- ja hyötykäyttömahdollisuuksia.

Hankkeen omat sivut löytyvät täältä (avautuu uuteen ikkunaan).