Vesiensuojelu

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa ja turvata vesien hyvä ekologinen tila. Suomessa vesienhoidolla on pitkät perinteet, mutta silti osa vesienhoidon tavoitteista on yhä saavuttamatta. Näillä sivuilla on tietoa sekä pinta- että pohjavesien tilasta, vesienhoidosta ja rantojen ruoppauksen edellytyksistä.