Varhaiskasvatuksen palveluseteli 1.1.2019 alkaen

01.11.2018 14:34

Kategoria: Varhaiskasvatus & Koulutus

Varhaiskasvatuksen palveluseteliin siirtyminen (1.1.2019 alkaen) ja asiakasperheiden palvelusetelin hakeminen kunnalta

Siuntion sivistyslautakunnan 16.5.2018 § 54 mukaan on tehty päätös, että Siuntion kunnassa otetaan käyttöön 1.1.2019 alkaen varhaiskasvatuksen tulosidonnainen palveluseteli. Palvelusetelissä lapsi ei voi samanaikaisesti olla kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, saada lasten kotihoidon tukea (alle 3v.) tai yksityisen hoidon tukea.

Palvelusetelin käyttöönotto alkaa kunnassa 1.1.2019 alkaen ja koskee varhaiskasvatusta yksityisessä päiväkotihoidossa, yksityisessä perhepäivähoidossa sekä yksityisessä ryhmäperhepäivähoidossa kunnassa sekä kuntarajojen ulkopuolella. Lisäksi palveluseteliä voi myös käyttää, mikäli perhe palkkaa työsuhteisen hoitajan kotiin lasten varhaiskasvatuksen järjestämiseksi. Palvelusetelijärjestelmässä asiakkaat hakevat edelleen varhaiskasvatuspaikkaa suoraan yksityisiltä tuottajilta (alustava tiedustelu vapaista hoitopaikoista). Ennen varsinaisen palvelusopimuksen tekemistä (perhe ja tuottaja) tulee hakea palveluseteliä kunnasta. 

Perhe voi hakea palveluseteliä ja lapsen varhaiskasvatuspaikkaa vain niihin yksiköihin, jotka Siuntion kunta on hyväksynyt yksityisiksi palvelusetelituottajiksi.

Siuntion kunnan hyväksymät varhaiskasvatuksen yksityisen palveluntuottajat palvelusetelillä löytyvät kunnan www-sivuilla

Lisätietoja perheet saavat myös palveluntuottajilta.

 

Yhteistyöterveisin,
Siuntion kunnan varhaiskasvatuspalvelut

 

Palveluseteli otetaan käyttöön ja yksityisen hoidon tuki lakkaa Siuntiossa 1.1.2019 alkaen


Sivistyslautakunnan 16.5.2018 § 55 päätöksen mukaan yksityisen hoidon tuki lakkaa 1.1.2019 alkaen.
Kelan kautta maksettavaan lasten yksityisen hoidon tukeen kuuluu hoitoraha (johon vaikuttaa lapsen varhaiskasvatusoikeus), hoitolisä (johon vaikuttavat perheen tulot sekä lapsen varhaiskasvatusoikeus) sekä kuntalisä, jota maksetaan Siuntiossa 31.12.2018 saakka.  
Yksityisen hoidon tuen järjestelmässä perheen tulotietoja ei huomioida, jolloin tuottajan perimä asiakasmaksu on kaikille sama riippumatta perheen tulotiedoista.
Kelan kautta maksettava lakisääteinen kotihoidon tuki on eri asia kuin yksityisen hoidon tuki. Kotihoidon tuki kotona hoidettaville alle 3-vuotiaille lapsille säilyy nykyisellään. 
Siuntion kunnan varhaiskasvatuksen asiakasperheitä sekä palveluntuottajia kunnassa ja kuntarajojen ulkopuolella tiedotetaan yksityiskohtaisemmin palvelusetelijärjestelmään siirtymisestä hyvissä ajoin alkusyksystä.
Sääntökirja