Varhaiskasvatuksen lomakkeet

Tällä lomakkeella haetaan kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa tai ilmoitetaan varhaiskasvatukseen liittyvästä / vaikuttavasta muutoksesta. On tärkeää täyttää lomake huolellisesti.
Ulkopaikkakuntalaisen hakijan tulee liittää hakemukseen sekä nykyiset osoitetietonsa että tulevat Siuntion osoitetiedot
Hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen ja muutos
Ohjeet hakemukseen kunnalliseen varhaiskasvatukseen

Tällä lomakkeella vahvistetaan varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen tai vaihtoehtoisesti se, että paikkaa ei oteta vastaan.
Tämä lomake lähetetään jokaiselle asiakkaalle varhaiskasvatuspaikkapäätöksen (sijoituspäätös) liitteenä
Myönnetyn varhaishoitopaikan vastaanottaminen

Tällä lomakkeella irtisanotaan varhaiskasvatuspaikka
Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Tämä lomake palautetaan täytettynä varhaiskasvatusyksikköön / perhepäivähoitoon samalla kun tehdään varhaiskasvatuksen palvelusopimus
Ensitiedot lapsesta 0-5 vuotta
Ensitiedot lapsesta varhaiskasvatuksen alkaessa

Tämä palvelusopimus laaditaan aina lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa ja päivitetään jokaisen toimintakauden alussa.
Sopimuksessa käydään läpi hoitosuhteeseen vaikuttavia asioita.
Palvelusopimus varhaiskasvatukseen
Palvelusopimus esiopetukseen

Varhaiskasvatuslain mukaan kaikilla lapsilla on oikeus vähintään 20 tuntia viikossa varhaiskasvatukseen, riippumatta siitä vaikka toinen huoltajista on kotona. 
Kun toinen vanhemmista on kotona ja työ- / perhetilanne muuttuu, voi 20 tuntia laajempi varhaiskasvatus tulla kyseeseen lapsen tai perheen tarpeesta johtuvista syistä.
Tällä lomakkeella haetaan laajempaa varhaiskasvatusoikeutta
Hakemus harkinnanvaraiseen varhaiskasvatukseen
Ohjeet harkinnanvaraisen varhaiskasvatuksen hakemukseen

Mikäli perhe ei hyväksy korkeinta varhaiskasvatusmaksua, tulee huoltajien toimittaa tuloselvitykset asiakasmaksun laskemiseksi viimeistään 2 viikkoa siitä, kun lapsi on aloittanut.
Tuloselvityslomake toimitetaan varhaiskasvatuspaikan vastaanottamisen yhteydessä tai silloin kun perheen tulot muuttuvat
Tuloselvityslomake
Yrittäjän tuloselvityslomake

Tällä lomakkeella sovitaan lapsen tilapäisestä varhaiskasvatuksesta
Hakemus tilapäiseen varhaiskasvatukseen

Tällä lomakkeella haetaan lapselle vuorohoitoa, lue myös ohjeet
Ilmoitus vuorohoidon tarpeesta
Ohjeet ja lisätiedot vuorohoidon hakuun

Tällä lomakkeella haetaan yksityisen hoidon tuen kuntalisää (voimassa 31.12.2018 saakka, jonka jälkeen 1.1.2019 alkaen otetaan käyttöön varhaiskasvatuksen palveluseteli)
Yksityisen hoidon tuen kuntalisän hakemus

Tällä lomakkeella ilmoitetaan kasvis- ja/tai erityisruokavalitota tarvitsevasta ruokailijasta
Ohje
Ruokavaliolomake

Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli (1.1.2019 alkaen)

Palvelusetelihakemus yksityiseen varhaiskasvatukseen (1.1.2019 alkaen)
Hakemuksen ohjeet
Tuloselvityslomake palveluseteliin
Yrittäjän tuloselvityslomake (tulossa marraskuun aikana)
Muutosilmoitus palvelusetelin arvoon (tulossa joulukuun aikana)

Yksityinen palveluntuottaja

Tämä päiväkirja on tarkoitettu yksityiselle palveluntuottajalle. Yksityisen hoidon tuki maksetaan tätä lomaketta vastaan.
Läsnäolopäiväkirja

Yksityinen palveluntuottaja täyttää tämän lomakkeen kun hoidossa olevan lapsen varhaiskasvatusoikeus / tarve muuttuu. Lomake palautetaan sivistystoimistoon
Muutoslomake