Varhaiskasvatuksen lomakkeet

Varhaiskasvatuspaikkaa haetaan eAsioinnin kautta

Tällä lomakkeella haetaan kunnallista varhaiskasvatuspaikkaa vain jos eAsiointi ei ole mahdollista. On tärkeää täyttää lomake huolellisesti.
Ulkopaikkakuntalaisen hakijan tulee liittää hakemukseen sekä nykyiset osoitetietonsa että tulevat Siuntion osoitetiedot
Hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen
Ohjeet
hakemukseen kunnalliseen varhaiskasvatukseen

Tällä lomakkeella vahvistetaan varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen tai vaihtoehtoisesti se, että paikkaa ei oteta vastaan.
Tämä lomake lähetetään jokaiselle asiakkaalle varhaiskasvatuspaikkapäätöksen (sijoituspäätös) liitteenä
Myönnetyn varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen

Tällä lomakkeella ilmoitetaan varhaiskasvatuksen ja esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen muutokset tai irtisanotaan paikka
Varhaiskasvatuspaikan muutos tai irtisanominen

Ilmoitus perhevapaasta

Tämä lomake palautetaan täytettynä varhaiskasvatusyksikköön / perhepäivähoitoon samalla kun tehdään varhaiskasvatuksen palvelusopimus
Ensitiedot lapsesta 0-5 vuotta

Tämä palvelusopimus laaditaan aina lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa ja päivitetään jokaisen toimintakauden alussa.
Sopimuksessa käydään läpi hoitosuhteeseen vaikuttavia asioita.
Palvelusopimus varhaiskasvatukseen
Palvelusopimus esiopetukseen

Kuvaus- ja julkaisuluvat sekä lupa lapsen tekemien töiden julkaisemiseksi Siuntion varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa

Mikäli perhe ei hyväksy korkeinta varhaiskasvatusmaksua, tulee huoltajien toimittaa tuloselvitykset asiakasmaksun laskemiseksi viimeistään 2 viikkoa siitä, kun lapsi on aloittanut.
Tuloselvityslomake toimitetaan varhaiskasvatuspaikan vastaanottamisen yhteydessä tai silloin kun perheen tulot muuttuvat
Tuloselvityslomake
Yrittäjän tuloselvityslomake

Tällä lomakkeella sovitaan lapsen tilapäisestä varhaiskasvatuksesta
Hakemus tilapäiseen varhaiskasvatukseen

Tällä lomakkeella haetaan lapselle vuorohoitoa, lue myös ohjeet
Ilmoitus vuorohoidon tarpeesta
Ohjeet ja lisätiedot vuorohoidon hakuun

Tällä lomakkeella ilmoitetaan kasvis- ja/tai erityisruokavaliota tarvitsevasta ruokailijasta
Ohje
Ruokavaliolomake


Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli (1.1.2019 alkaen)

Asiakasperhe

Palvelusetelihakemus yksityiseen varhaiskasvatukseen (1.1.2019 alkaen)
Hakemuksen ohjeet

Tuloselvityslomake palveluseteliin
Yrittäjän tuloselvityslomake

Lapsen huoltajilla on ilmoitusvelvollisuus, kun muutoksilla on vaikutus Siuntion kunnan myöntämään yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliin.
Muutoksista tulee ilmoittaa kunnan sivistystoimistoon viipymättä muutosilmoituksella.

Palvelusetelin arvo tarkistetaan, kun
-          lapsi täyttää 3 vuotta
-          perheen tulot muuttuvat olennaisesti (+/- 10%)
-          perhekoossa tapahtuu muutos
           o    esimerkiksi huoltajuus muuttuu
           o    perheenjäsenten lukumäärä muuttuu (syntyy uusi perheenjäsen)
           o    joku lapsista täyttää 18 vuotta ja on täysi-ikäinen
-          hoidon tarve muuttuu (tunteja viikossa)
-          lapsen kotikunta muuttuu (muutospäivä tulee ilmoittaa kunnan sivistystoimistoon)

Hakemuksessa tahallisesti annettujen virheellisten tietojen vuoksi hakemus voidaan hylätä
Muutosilmoitus koskien palvelusetelin arvoa

Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen yksityisellä palveluntuottajalla

Yksityinen palveluntuottaja

Tällä lomakkeella maksetaan palveluseteliä koskevan Siuntion kunnan tuki yksityiselle palveluntuottajalle. Lasten läsnäolokirja toimii laksutusperusteena.
Läsnäolopäiväkirja