Vapautuksen hakeminen kunnallis- ja kiinteistöverosta

Verosta vapauttamisella tarkoitetaan vapauttamista veron ja viivästysseuraamusten maksamisesta joko osittain tai kokonaan. Vapautuksen voi saada vain erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa.
Päätöksen verosta vapauttamisesta tekee Verohallinto, jollei kunta ole pidättänyt päätösvaltaa itsellään. Siuntion kunta ei ole pidättänyt itselleen päätösvaltaa asiassa vuosille 2019-2021.

  

Tarkemmat kiinteistövero-ohjeet (20.4.2021)
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48453/kiinteist%C3%B6verolain-soveltamisohje3/

Verohallinnon ohjeet vapautushakemuksen tekemiseksi (1.2.2021)
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/maksaminen/maksuvaikeudet/verosta-vapauttaminen-veronhuojennu/

Kuntaliiton ohjeet (9.10.2018)
https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2018/toimivallan-pidattaminen-kunnalla-kunnallis-ja-kiinteistoverosta-vapauttamisessa