Vapautuksen hakeminen kunnallis- ja kiinteistöverosta

Verosta vapauttamisella tarkoitetaan vapauttamista veron ja viivästysseuraamusten maksamisesta joko osittain tai kokonaan. Vapautuksen voi saada vain erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa.
Siuntion kunta ei pidätä itselleen ratkaisuvaltaa koskien kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamishakemuksia, jotka tulevat vireille 1.1.2022–31.12.2024.

  

Tarkemmat kiinteistövero-ohjeet (20.4.2021)
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48453/kiinteist%C3%B6verolain-soveltamisohje3/

Verohallinnon ohjeet vapautushakemuksen tekemiseksi (1.2.2021)
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/maksaminen/maksuvaikeudet/verosta-vapauttaminen-veronhuojennu/

Kuntaliiton ohjeet (9.10.2018)
https://www.kuntaliitto.fi/ajankohtaista/2018/toimivallan-pidattaminen-kunnalla-kunnallis-ja-kiinteistoverosta-vapauttamisessa