Vanhusneuvosto

Siuntion vanhusneuvoston tehtävänä on seurata ja edistää iäkkäiden henkilöiden kannalta kunnan eri aloilla tapahtuvaa toimintaa. Neuvostolle annetaan mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen kannalta. Vanhusneuvostolla on oikeus saada tietoa kunnassa valmisteltavista iäkkään väestön kannalta merkityksellisistä asioista.

Jäsenet 2017-2021

Puheenjohtaja

Sulo Tikka (Väinö Lehto)

Varapuheenjohtaja

Darling Rönnberg (Merja Laaksonen)

Muut jäsenet

Britt-Marie Friberg (Maria Koroma-Hintikka)
Carl-Johan Grönberg (Marko Linnala)
Arja Viitala (Reijo Korhonen)

Kunnan edustaja

Esittelijä

Perusturvajohtaja Cathrinne Wetterstrand

Sihteeri

Hoitopalvelupäällikkö Lillemor Forsén

(henkilökohtaiset varajäsenet suluissa)