Vammaispalvelut

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tämän jälkeen tätä verkkosivua ei päivitetä. Hyvinvointialue palvelee osoitteessa luvn.fi.

Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vammasta tai sairaudesta johtuen on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua arjen toiminnoista.

Vammaispalvelulain ja asetuksen mukaisten vammaispalvelujen ja tukitoimien tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Palvelujen ja tukitoimien tulee edesauttaa vammaisen henkilön omatoimista suoriutumista. Vammaispalvelulain mukaisia palveluja järjestetään silloin, kun vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia peruspalveluja.

Vammaispalvelujen tehtävänä on järjestää ja tuottaa vammaispalvelulain ja -asetuksen, omaishoidon tuesta annetun lain, perhehoitajalain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain mukaisia palveluja.

Osa palveluista on kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piirissä ja osa harkinnanvaraisia tukitoimia. Voit hakea palveluja ja tukitoimia kirjallisesti lomakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella, tai voit varata tapaamisajan.  

Vammaispalveluhakemus

Henkilökohtaisen avustajan ohje

Henkilökohtaisen avustajan työtuntien ilmoituslomake

Vammaispalveluista säädetään sosiaalihuoltolaissa, vammaispalvelulaissa ja kehitysvammalaissa.

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014
Vammaispalvelulaki 380/1987
Kehitysvammalaki 519/1977

Yhteystiedot

puhelinaika ma-ke klo 12-13

Sosiaalityöntekijä
Paula Heinonen
050 441 2454

Sosiaalityöntekijä
Salme Tell
041 731 6491

Sosiaaliohjaaja
Andreas Jankes
09 2606 1272

sosiaalipäivystysnumero
041 7306998
klo 8-15.45