Vammaisneuvosto

Siuntion kunnan vammaisneuvoston tarkoituksena on toimia vammaisten henkilöiden, heidän omaistensa ja vammaisjärjestöjen sekä kunnan eri toimialojen yhteistyöelimenä.

Vammaisneuvosto kokoontuu 4-5 kertaa vuodessa.


Sekä varsinaiset jäsenet että varahenkilöt kutsutaan jokaiseen kokoukseen, jotta saamme mahdollisimman laajan näkemyksen siuntiolaisten vammaisten sekä heidän omaistensa elämäntilanteeseen. 

Jäsenet 2021 - 2025

Puheenjohtaja

Tom Paasikivi (Johanna Nygård)

Varapuheenjohtaja

Sinikka Hussi (Petri Etelävuori)

Muut jäsenet

Pasi Pihlaja (Jari Alopaeus)
Anne-Maj Blomqvist (Merja Laaksonen)
Karl Nilsson (Hilkka Toivonen)

Esittelijä ja sihteeri

Karin Heerman, Sosiaalipalvelupäällikkö

(henkilökohtaiset varajäsenet suluissa)

Toimintasuunnitelma

Vammaisneuvosto pyrkii olemaan proaktiivinen ja kuulemme vammaisten kuntalaisten ja heidän omaistensa mielipiteitä ja toiveita. Toimimme mahdollisimman joustavasti ja reagoimme yhteistyön kautta nouseviin uusiin ideoihin. Vahvistamme lisäksi asemaamme kunnan päätöksenteossa sekä tartumme ajankohtaisiin aiheisiin. Tavoitteenamme on seurata yhteiskunnallista keskustelua ja vaikuttaa vammaisten henkilöiden asemaan, oikeuksiin ja tasavertaiseen elämään.

Yhteyden vammaisneuvostoon saat puheenjohtajan kautta.