Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet

Suomessa on 156 valtakunnallisesti arvokkaaksi määriteltyä maisema-aluetta. Nämä maaseudun kulttuurimaisemat ovat ihmisen ja luonnon yhteisvaikutuksessa syntyneitä kokonaisuuksia. Kulttuurimaiseman arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, hoidettuun viljelymaisemaan ja perinteiseen rakennuskantaan. Siuntion, Inkoon ja Vihdin kuntiin sijoittuva Degerbyn-Pikkalanjoen-Palojoen maisema-alue on viljelylaaksojen ja kalliokumpujen mosaiikkia.