Vaaliviranomaiset

Jokaiselle hyvinvointialueelle perustetaan aluevaalilautakunta, jonka tehtävänä on aluevaalien ehdokasasettelun vahvistaminen ja aluevaalien vaalituloksen vahvistaminen.

Kuntien nykyiset vaaliviranomaiset (kunnan keskusvaalilautakunta, vaalilautakunnat, vaalitoimikunnat ja vaalitoimitsijat) toimivat aluevaaleissa normaaliin tapaan.

Jokaisen kunnan keskusvaalilautakunta suorittaa ennakkoäänten laskennan ja vaalipäivän äänten tarkastuslaskennan. Aluevaalilautakunta yhdistää kuntien tulokset koko hyvinvointialueen vaalitulokseksi ja määrää valitut valtuutetut. Lisätietoa aluevaaleista löytyy oikeusministeriön vaalisivustolta.

Kuva joka on linkki oikeusministeriön verkkosivuille.