Vastaa kyselyyn ja osallistu Siuntion kehittämiseen

Mikä on parasta Siuntiossa tänään? Entä tulevaisuudessa? Mitkä asiat tulisi huomioida Siuntiossa erityisesti jatkossa?

Siuntion kunta kerää asukkaiden ja alueella toimivien sidosryhmien (mm. loma-asukkaat, yritykset, järjestöt ja kunnan henkilöstö) näkemyksiä Siuntion kunnasta ja sen tulevaisuudesta.

Näitä näkemyksiä hyödynnetään strategian laadinnassa, jossa valtuusto määrittää keskeiset Siuntion kunnan tavoitteet tuleville vuosille. Strategiasta on olemassa jo luonnos, johon voi ottaa suoraan kantaa kyselyssä. Strategialuonnoksen voi ladata itselleen täältä (PDF, vain suomeksi).

Kyselyyn voi vastata 5.6.2022 saakka verkkolomakkeella. Vastaaminen vie aikaa noin 5 - 10 minuuttia. Yhteystietonsa jättäneiden kesken arvomme yhden Siuntio-aurinkotuolin ja kaksi Siuntio-tuotekassia.

Vastaa kyselyyn