Siirry sisältöön

Tukipalveluita työllistymiseen


Iloinen nainen puhuu toiselle naiselle.

Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue(siirryt toiseen palveluun) tarjoaa yksilöllistä tukea henkilöille, joiden työllistymiselle on esteitä esimerkiksi työttömyyden, heikentyneen työkyvyn tai keskeytyneiden opintojen vuoksi. 

Monialainen yhteispalvelu (TYP)

TYPin tavoitteena on rakentaa ja toteuttaa sellaisia palvelukokonaisuuksia, joiden päättyessä asiakas on kykenevä aloittamaan työt avoimilla työmarkkinoilla tai aloittamaan ammatillisen koulutuksen.

Monialainen yhteispalvelu on siirtynyt Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestettäväksi. Lisätietoa löydät osoitteesta https://www.luvn.fi/fi/palvelut/sosiaalipalvelut/tyollistymisen-tuki/tyollistymista-edistava-monialainen-yhteispalvelu-typ(siirryt toiseen palveluun)

Työtä vailla olevien terveystarkastukset

Työtä vailla oleva kuntalainen on oikeutettu maksuttomaan terveystarkastukseen. 

Työtä vailla olevien terveystarkastukset ovat siirtyneet Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestettäväksi. Lisätietoa löydät osoitteesta https://www.luvn.fi/fi/palvelut/terveyspalvelut/terveysasemapalvelut/tyottoman-terveystarkastus(siirryt toiseen palveluun)

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilölle, joka on työtä vailla ja hyötyy toiminnallisesta kuntoutuksesta.Tavoitteena on työkyvyn ylläpitäminen ja työllistymistä haittaavien esteiden minimoiminen tai poistaminen.

Kuntouttava työtoiminta on siirtynyt Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen järjestettäväksi. Lisätietoa löydät osoitteesta https://www.luvn.fi/fi/palvelut/sosiaalipalvelut/tyollistymisen-tuki/kuntouttava-tyotoiminta(siirryt toiseen palveluun)