Tutustu tiesuunnitelmaan Sunnanvikin eritasoliittymästä

07.05.2021 11:11

Kategoria: Asuminen & Ympäristö

Tiesuunnitelma kantatien 51 ja Siuntiontien eritasoliittymästä on tänään tullut nähtäväksi ELY-keskuksen verkkosivuille. Tiesuunnitelman laativat Uudenmaan ELY-keskus ja Siuntion kunta. 

Tiesuunnitelmassa esitetään Sunnanvikin eritasoliittymän rakentaminen kantatielle 51. Seututien 115, eli Siuntiontien ja Timalantien tasoliittymät katkaistaan ja liikenne ohjataan eritasoliittymään. Eritasoliittymän kohdalle kantatielle 51 sekä maantielle 115 suunnitellaan jalankulku- ja pyöräilyväylät, joista järjestetään yhteydet eritasoliittymän rampeille suunniteltaville linja-autopysäkeille. Kantatien pohjoispuolelle suunnitellaan nykyisen ja kaavoitetun asutuksen edellyttämät meluntorjuntatoimenpiteet.

Tiesuunnitelmaluonnoksia esitellään verkossa 7.5.-26.5.2021. Verkkosivulla on myös hankkeen esittelyvideoita. Koronatilanteen vuoksi tavanomaista yleisötilaisuutta ei järjestetä.

Alueen asukkaat, maanomistajat sekä kaikki muut asiasta kiinnostuneet voivat tutustua suunnitelmaluonnoksiin ja antaa niistä palautetta. Mielipiteet ja palautteet suunnitelmasta voi toimittaa sähköpostilla viimeistään 26.5.2021 osoitteeseen juho.selenius@finnmap-infra.fi.

Alla mainitut henkilöt antavat lisätietoja hankkeesta. Heille voi soittaa 25.5.2021 klo 15.00-17.00.

Uudenmaan ELY-keskus, projektipäällikkö Kirsi Pätsi,puh. 0295 021 331, kirsi.patsi@ely-keskus.fi

Finnmap Infra Oy, projektipäällikkö Niko Janhunen,puh. 040 763 8134, niko.janhunen@finnmap-infra.fi

Siuntion kunta, kaavoituspäällikkö Timo Onnela,puh. 044 386 1286, timo.onnela@siuntio.fi

Sunnanvik