Turvallinnen ja hallittu varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimintakauden 2020-2021 alkaminen

06.08.2020 15:28

Kategoria: Korona-tiedote Varhaiskasvatus & Koulutus

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa alkaa uusi toimintakausi 1.8.2020 alkaen. Koronavirusepidemian laajenemisen estämiseksi on edelleen tarpeellista muistaa voimassa olevia viranomaisten ohjeita. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjät ja tuottajat vastaavat toimintaympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Yhteistyö lasten huoltajien kanssa on keskeistä.

Lähtökohtana on jatkossakin:

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen tullaan vain terveinä (ei oireilevana tai sairaana). Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen/esiopetukseen, jos hänellä on hengitystieinfektioihin viittaavia oireita (mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky). Lisäksi huolehditaan tehostetusta hygieniasta.

Noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen antamia ohjeita koronavirusepidemian aikana toimimisesta ja hygieniasta huolehtimisesta. Ohjeiden noudattaminen on suositeltavaa edelleen, jotta koronavirustartuntojen riski ei kasva.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toiminnassa on tärkeää huomioida mm. seuraavia:

  • Hengitystieinfektioita vältetään parhaiten huolehtimalla käsi-, aivastamis- sekä yskimishygieniasta. Lapsia ohjataan aivastamaan ja yskimään hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan, jonka jälkeen se laitetaan heti roskiin.
  • Noudatetaan tehostettua käsihygieniaa ja kädet pestään huolellisesti aamulla lapsiryhmään tultaessa, ulkoa sisälle tultaessa, ennen ruokailua, WC-käyntien yhteydessä sekä kotiin palattaessa. Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta aikuisen valvonnassa.
  • Pyydämme lasten huoltajia välttämään oleskelua toimintayksikön sisätiloissa, jotta kontakteja voidaan vähentää.
  • Lasta tuovan ja hakevan aikuisen tulee olla oireeton sekä yksikköön sisääntullessa laittamaan aina ensin käsidesiä.
  • Kättelyjä vältettävä
  • Toimitaan tavallista pienemmissä ja pysyvissä ryhmissä mahdollisuuksien mukaan
  • Toiminnassa minimoidaan kontaktien määrää järjestämällä toimintaa mahdollisimman paljon ulkotiloissa ja ulkoilemalla päivän aikana. Lapsiryhmien ulkoilua mahdollisuuksien mukaan porrastetaan.Toiminnassa on suositeltavaa hyödyntää lähistöllä olevia ulkotiloja ja luontoympäristöjä.
  • Ruokailussa huomioidaan hygienia ja henkilöstö jakaa annokset lapsille. Lapset eivät saa itse ottaa ruokaa tai käsitellä toisten astioita ja ruokailuvälineitä. Ruokailussa järjestetään mahdollisuuksien mukaan riittävät etäisyydet sekä porrastus.
  • Lapsen omia leluja ei toistaiseksi tuoda kotoa yksikköön. Mikäli lapsi haluaa tuoda kuitenkin turvallisuutta tuovan pehmo(uni)lelun kotoa yksikköön, se tulee olla puhdas, tulee pehmolelu pysyä koko ajan yksikössä (ei saa kulkea kodin ja yksikön välillä) sekä säilyttää yksikössä samassa sovitussa paikassa. Lapsi voi tuoda oman reppunsa edelleen normaalisti yksikköön eteisen naulakkoon.
  • Viestinnässä huoltajien kanssa hyödynnetään mahdollisimman paljon sähköisiä yhteydenottotapoja.

Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Jos lapsi sairastuu varhaiskasvatuksessa tai esiopetuksessa olon aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Oireisten tulee olla yhteydessä omaan terveysasemaansa ja hakeutua sieltä saatujen ohjeiden mukaisesti koronavirustestiin. 

Uusien lasten ja lapsiryhmien aloittamisesta sekä varhaiskasvatukseen tutustuminen

Uuden toimintakauden alkaessa huoltajat ja lapset voivat käydä tutustumassa yksikön sisätiloihin väljyys- ja hygieniatekijät huomioiden. Tutustumiset kannattaa tarvittaessa porrastaa, jolloin tutustujamäärä pysyy pienenä. Lisäksi varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen tutustumista pyritään toteuttaa mahdollisimman pitkälle ulkotiloissa. Sen lisäksi esimerkiksi henkilökuntaan ja toimintaympäristöön tutustumisessa on hyvä huomioida sähköisten etäyhteyksien tarjoamat mahdollisuudet.  Lapset voivat käydä leikkimässä yksikön pihalla toiminta-ajan päätyttyä yhdessä huoltajansa kanssa.

Toimintayksikköön sekä perhepäivähoitoon voi tutustua vain silloin, kun lapsi on täysin oireeton. 

 

 

Kiitos yhteistyöstä ja turvallista alkavaa toimintakautta !

toivottaa Siuntion kunnan varhaiskasvatuspalvelut

 

https://www.siuntio.fi/kunnallinen-varhaiskasvatus

https://www.sjundea.fi/kommunal-smabarnspedagogik