Tuntuuko liikenne turvalliselta Siuntiossa? Vastaa kyselyyn ja vaikuta Siuntion liikenneoloihin

12.09.2019 11:34

Kategoria: Matkailu & Vapaa-aika Asuminen & Ympäristö

Siuntiossa edistetään liikkumisen turvallisuutta päivittämällä kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmaa. Suunnitelmatyöhön voi osallistua vastaamalla kaikille avoimeen liikenneturvallisuuskyselyyn 15.9.2019 asti. Kyselyllä kartoitetaan Siuntiossa asuvien ja liikkuvien mielipiteitä sekä kokemuksia liikkumisesta ja liikenneturvallisuudesta.

Siuntiossa on käynnistetty liikenneturvallisuussuunnitelman päivitystyö, josta vastaavat yhteistyössä Siuntion kunta ja Uudenmaan ELY-keskus. Valmistuttuaan suunnitelma ohjaa Siuntiossa tehtävää liikenneturvallisuustyötä tulevina vuosina ja koskettaa siten kaikkia kuntalaisia.

Liikenneturvallisuussuunnitelman tavoitteena on edistää turvallisempaa ja vastuullisempaa liikkumista Siuntiossa. Vuosina 2014–2018 Siuntiossa on kuollut yksi henkilö ja loukkaantunut 32 henkilöä tieliikenneonnettomuuksissa. Suunnitelmatyön tarkoituksena on löytää erilaisia keinoja, joiden avulla liikenneonnettomuuksien määrää saadaan vähennettyä. Lisäksi on tärkeää parantaa koettua liikenneturvallisuutta, joka vaikuttaa keskeisesti ihmisten elämänlaatuun.

Liikenneturvallisuus koskettaa kaikkia ikä- ja liikkujaryhmiä. Kunnassa tehtävän liikenneturvallisuustyön tueksi laaditaan liikennekasvatuksen toimintaohjelma, jonka avulla voidaan suunnitella tulevien vuosien toimintaa. Lisäksi työssä kootaan yhteen liikenneympäristön parantamistarpeita Siuntion alueelta.

Liikkujien mielipiteet ja kokemukset liikenteen turvallisuudesta ovat tärkeä osa suunnitelmatyötä. Liikenneturvallisuuskyselyllä selvitetään Siuntiossa asuvien ja liikkuvien näkemyksiä liikenneturvallisuuden tilasta ja kerätään ajankohtaista tietoa paikoista, joissa liikkuminen koetaan turvattomaksi. Kyselyyn voi vastata 15.9.2019 asti Siuntion kunnan kotisivuilla www.siuntio.fi tai osoitteessa https://app.maptionnaire.com/fi/6702/. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan lahjakortti Scandic Siuntioon ja elokuvalippupaketteja.

LISÄTIETOJA:

  • Siuntion kunta, Markus Moisio, puh. 044 386 1099
  • Uudenmaan ELY-keskus, Herkko Jokela, puh. 0295 021 367
  • Suunnitelmakonsultti Ramboll Finland Oy, Terhi Svenns, puh. 050 358 0733