Toimenpidelupa

Pienet rakennushankkeet edellyttävät toimenpidelupaa. Esimerkiksi rakennuksen kattomuodon tai julkisivun muutos, jätevesijärjestelmän uusiminen ja maalämmön hyödyntämiseen tarkoitetun lämpökaivon poraaminen tai lämmönkeruuputkiston asentaminen vaativat toimenpideluvan.

Kunnan rakennusjärjestyksessä on luettelo toimenpidelupaa vaativista hankkeista.

Toimenpidelupaa haetaan samalla lomakkeella kuin rakennuslupaa.

Hakemuksen voi tulostaa osiosta ohjeet ja lomakkeet.