Toimenpideilmoitus

Rakennusjärjestyksessä on määrätty, mitkä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 62 § mukaiset toimenpiteet ovat vähäisiä ja voidaan toteuttaa kirjallisella ilmoituksella. Tällaisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi kiinteän aidan rakentaminen tai mainoskuvan kiinnittäminen rakennuksen ulkoseinään. Menettely on kevyempi kuin lupakäsittelyt.

Rakentamiseen tai muuhun toimenpiteeseen voi ryhtyä, jollei rakennusvalvontaviranomainen ole 14 vrk kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta edellyttänyt luvan hakemista tai asiapapereiden täydentämistä.

Kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää ilmoituksen sijasta rakennus- tai toimenpideluvan hakemista mikäli se on yleisen edun tai naapureiden oikeusturvan kannalta tarpeen.

Ilmoitus raukeaa, ellei rakentamista ole aloitettu ja saatettu loppuun kolmen vuoden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta.

Toimenpideilmoituslomakkeen voi tulostaa osiosta ohjeet ja lomakkeet.