Toimeentulo

Sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023. Tämän jälkeen tätä verkkosivua ei päivitetä. Hyvinvointialue palvelee osoitteessa luvn.fi.

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Tuki on tarveharkintaista, ja sitä myönnetään yleensä kuukaudeksi kerrallaan. Tuki lasketaan asiakkaan välttämättömien menojen mukaan. Mikäli ansiotyöstä tai esimerkiksi työttömyysturvasta ja asumistuesta saamasi tulot eivät riitä välttämättömiin menoihin, voit hakea toimeentulotukea. Ennen toimeentulotuen myöntämistä selvitetään mahdollisuutesi saada toimeentulo muulla tavoin. Toimeentulotuki on tarkoitettu vain tilapäiseksi tueksi. Tukea maksetaan se määrä, jolla asiakkaan tukeen oikeuttavat menot ylittävät käytettävissä olevat tulot ja varat.

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyi Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 lukien. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki säilyvät kuntien järjestämisvastuulla.

Perustoimeentulotuki Kelasta

Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea haetaan kunnan sosiaalitoimistosta. Kiireellisessä tapauksessa tukea voi hakea myös tilapäisen oleskelukunnan sosiaalitoimistosta. Muussa kuin kiireellisessä tapauksessa sosiaalipalvelujen järjestämisestä vastaa henkilön oma kotikunta.

Toimeentulotukea haetaan aina kirjallisesti. Lomakkeet ja hakuohjeet voit tulostaa tästä tai hakea kunnantalon info-pisteeltä.

Toimeentulotukihakemus Siuntio

Toimeentulotukihakemuksen täyttöohjeet ja liitteet

Päätös toimeentulotuesta on saatava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen jättämisestä. Kiireellisessä tapauksessa päätös on tehtävä samana tai viimeistään seuraavana arkipäivänä. Hakijan on myös päästävä keskustelemaan henkilökohtaisesti kunnan sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan kanssa viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hän on sitä pyytänyt.