Tietoliikenneyhteyksien parantaminen Siuntion kuntaan

28.02.2019 13:28

Kategoria: Asuminen & Ympäristö

Siuntio selvittää parempien tietoliikenneyhteyksien saamista kuntaan

Siuntion kunta laatii tulevaisuuden tietoliikennepolitiikkaa.
Siuntiossa haluttaisiin tarjota asukkaille nopeat tietoliikenneyhteydet.
Tätä varten kunta on laatimassa tietoliikennepolitiikka päätöksenteon ja asioiden edistämisen tueksi.
Tavoitteena on löytää Siuntion kunnalle oikea tapa edistää nopeiden tietoliikenneyhteyksien rakentamista kunnan alueelle.

Useat toimijat ovat olleet kiinnostuneita lisätä tietoliikenneyhteyksien tarjontaa Siuntion alueella.
Siuntio selvittää, mikä on kunnan rooli alueen tietoliikenneyhteyksissä.
Tietoliikennepolitiikan laatimisen yhteydessä selvitetään toimintatavat nykyään.
Kunta järjestää asiasta myös kyselyn.  Kysely päättyy 6 maaliskuuta 2019

KYSELYYN VOIT OSALLISTUA TÄSTÄ.

Tietoliikennepolitiikka tehdään yhteistyössä Learnpoint Oy:n kanssa.
Tavoitteena on saada politiikka hyväksyttyä maaliskuussa.

Paremmat tietoliikenneyhteydet Siuntioon