Tiet ja kadut

Kunta vastaa asemakaava-alueiden kaavateiden, katuvalojen, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä niihin liittyvien laitteiden ja rakenteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Lisäksi kunta tukee yksityisteiden hoitoa.

Uudenmaan ELY-keskus vastaa mm. Siuntiontien, Suitiantien, Lappersintien, Nimismiehenmäki ja Kirkkotien, sekä niiden varrella olevien kevyenliikenteen väylien kunnossapidosta.