Tiedote varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasperheille turvalliseen paluuseen yksiköihin 14.5.2020 alkaen

11.05.2020 10:47

Kategoria: Korona-tiedote Varhaiskasvatus & Koulutus

Tiedote varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasperheille turvalliseen paluuseen yksiköihin 14.5.2020 alkaen 

Hallitus päätti neuvottelussaan 29. huhtikuuta purkaa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen rajoitteet terveysviranomaisten arvion pohjalta. Takaisin varhaiskasvatuksen pariin voi palata 14.5. alkaen.  Valtioneuvoston suositus pitää esiopetusikäiset lapset kotona päättyy 13.5.2020 ja esiopetusikäisten lasten tulee osallistua esiopetuksen opetussuunnitelman mukaiseen toimintaan loppulukuvuodeksi.

Asiaa koskeva tiedote julkaistu kunnan www-sivuilla 30.4.2020 ja löytyy täältä: https://www.siuntio.fi/hallitus-paatti-varhaiskasvatuksen-ja-perusopetuksen-rajoitteiden-purkamisesta

Terveys ja hyvinvoinnin laitos sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat julkaisseet ohjeen opetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjille 4.5.2020. Siirtyminen varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen tehdään hallitusti ja turvallisuudesta huolehtien. Noudatamme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatimia ohjeita. 

Varhaiskasvatuksessa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai yleisötilaisuus. Toimintaan ei sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia. Ryhmäkokoja ja henkilöstömitoitusta koskeva sääntely on voimassa myös 14.5.2020 alkaen sellaisena kuin se on voimassa varhaiskasvatusta ja perusopetusta (sisältäen esiopetuksen) koskevassa lainsäädännössä.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen asiakasperheitä pyydetään kiinnittämään huomioita seuraaviin:

Varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen ei saa tulla oireileva ja sairaana
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, nuha, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19 ).

Kenenkään lapsen tai aikuisen ei pidä tulla varhaiskasvatukseen, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Jos lapsi sairastuu päivän aikana, oireinen lapsi siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan vanhempaa aikuisen valvonnassa. Aikuinen välttää lähikontaktia sairastuneeseen lapseen säilyttäen riittävän etäisyyden. Henkilökunta on yhteydessä oireilevasta lapsesta huoltajiin. Oireisten tulee olla yhteydessä terveydenhuoltoon ja toimia sieltä saatujen ohjeiden mukaan.

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää
Muiden kuin lasten ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella vältetään. Lasten tuonti- ja hakutilanteissa pyritään mahdollisimman lyhyeen oleskeluun varhaiskasvatuksen yksiköiden alueilla ja vain yksi aikuinen tulee yksikön sisälle ja hänen tulee huomioida käsihygienia lasta tuodessa ja haettaessa. Lasta tuovan ja hakevan huoltajan tulee olla oireeton. Henkilökunta huolehtii lasten sähköiset kirjaukset puhelimeen. Henkilökohtaisia lasten ”tägejä” ei käytetä.

Henkilöstö ei pääsääntöisesti siirry yksiköstä toiseen tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi (kesä- ajan järjestelyistä tiedotamme erikseen). Yksikön sisällä henkilöstö tarvittaessa siirtyy ryhmästä toiseen auttamaan toisen ryhmän toiminnassa. Tällä toiminnalla pystymme varmistamaan, että henkilöstön työajat riittävät suhteessa lasten hoitoaikoihin.

Tehostettu hygienia

Yksiköissä huolehditaan tehostetusta hygieniasta ja siivouksesta valtakunnallisten ohjeiden mukaan, joista sovittu siivous- ja ruokapalveluja tuottavan palveluntuottajan kanssa. Hygienian tehostamisesta huolimatta on tärkeää huolehtia, että lapsi saa tarvitsemansa aikuisen läheisyyden, turvan ja vuorovaikutuksen mahdollisimman samalla tavalla kuin ennenkin.

Ruokailut järjestetään oman ryhmän kanssa mahdollisuuksien mukaan ja ruokailuaikoja pyritään porrastamaan sekä huomioimaan mahdolliset eri tilankäytöt. Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja -jakelun sekä syömisen aikana. Henkilökunta jakaa lapsille ruuat.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana (https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19 ). Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja.

Sekä lapset että aikuiset pesevät kätensä aina tullessaan varhaiskasvatukseen, sekä ennen kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin.

Maskien käyttöä ei suositella varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Pedagoginen toiminta lasten kanssa

Varhaiskasvatuksessa pyritään toimimaan mahdollisimman paljon pienryhmissä. Omia leluja ei toistaiseksi tuoda kotoa yksikköön. Mikäli lapsi haluaa tuoda pehmo(uni)lelun kotoa yksikköön, se tulee olla puhdas, tulee pehmolelu pysyä koko ajan yksikössä ja sovitussa paikassa. Lapsi voi tuoda oman reppunsa edelleen normaalisti yksikköön.

Tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi tarvittavaa väljyyttä tilojen käytössä saadaan suosimalla oppimisympäristöinä yksikköjen pihoja sekä muuta lähiympäristöä sekä luonnossa liikkumista. Ulkoilussa huomioidaan hygienia- ja turvallisuusohjeet. 

Toiminnan aikana lapset ja henkilökunta ovat paljon ulkona ja hyödynnetään monipuolisesti lähialueen ulkoilumahdollisuuksia ja metsiä.  

Asiakasmaksut
Mikäli huoltaja päättää jättää lapsen kotiin 14.5.eteenpäin, niin huoltajien on hyvä huomioida, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksut palautuvat 14.5.2020 alkaen normaaleiksi kuten varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa määrätään.

Esiopetuskuljetukset
Esiopetus- ja koulukuljetukset järjestetään pääsääntöisesti aikataulun mukaisesti. HSL:n linjat 181(K) ja 182 Kelasta ja Störsvikistä eivät kulje 14.5.-29.5.2020. Mahdollisista muista muutoksista ilmoitamme viikon 20 alussa (11.5. alkaen). Ministeriöt ja THL eivät ole antaneet esiopetus- ja koulukuljetuksiin erillisiä ohjeita. On hyvä, että keskustelette kotona turvallisesta sosiaalisesta kanssakäymisestä ja hygieniasta koulukuljetuksen aikana.

 

Lasten paluuta yksiköihin ja lähiesiopetukseen on hyvä valmistella jo etukäteen. Huoltajat voivat yhdessä lasten kanssa keskustella mahdollisesta poikkeusoloissa vietetystä ajasta ja kuunnella heidän ajatuksiaan ja tuntemuksiaan palaamisesta toimintayksikköön.

 

Kiitos yhteistyöstä!

ystävällisin terveisin Siuntion varhaiskasvatuspalvelut