Tiedote varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja koulujen oppilaiden huoltajille 18.3. – 13.4.2020 valtioneuvoston linjausten mukaisesti

17.03.2020 18:05

Kategoria:

Julkaisu kunnan www-sivut ja Wilma

Hallitus on maanantaina 16.3.2020 päättänyt uusista toimenpiteistä, jotka koskevat kaikkia kansalaisia. Toimenpiteiden tarkoitus on hillitä koronaviruksen leviämistä. 

Toimenpiteet tulevat voimaan keskiviikosta 18.3.2020 alkaen. 

Siuntion kunta ryhtyy välittömästi valmistelemaan hallituksen päättämiä toimenpiteitä.   

 

Päiväkodit (0-5-v. lapset), perhepäivähoito  ja esiopetus  

Päiväkodit sekä esiopetus ja sitä täydentävä varhaiskasvatus pysyvät auki. Näin yhteiskunnan toimimisen kannalta kriittisillä aloilla työskentelevät huoltajat pääsevät töihin.  Jos huoltajilla on kuitenkin mahdollisuus, on suositeltavaa pitää lapsi kotona.

Sivistystosasto tiedustelee erillisellä kysellä (17.3.) huoltajilta 0-5v. lasten hoidon tarvetta sekä esiopetuksessa olevien lasten hoidon tarvetta.  

Perusopetus 

Pääsääntöisesti koulujen vuosiluokkien 1-9 lähiopetus keskeytetään. Oppilaat opiskelevat kotona etäopetuksessa. Koulu ohjeistaa oppilaita ja heidän huoltajiaan tarkemmin opetusjärjestelyistä Wilman kautta.

Poikkeuksena ovat luokkien 1–3 oppilaiden opetus. Heidän lähiopetus järjestetään koulussa niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Sivistysosasto on lähettänyt erillisen kyselyn Wilman kautta (17.3.)

Lisäksi lähiopetus järjestetään sitä tarvitseville erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille (1- 9.luokkalaiset). Jos mahdollista, valtioneuvosto  suosittelee lapsen opetuksen järjestämistä etäopetuksessa. Sivistysosasto on lähettänyt erillisen kyselyn asiaa koskien Wilman kautta (17.3.).

Lähiopetukseen osallistuville lapsille koulussa järjestetään koululounas.

Lapsen ei pidä tulla päiväkotiin, esiopetukseen tai kouluun, jos on syytä epäillä, että hän on sairaana.  

Koululaisten iltapäivätoiminta järjestetään niille lähiopetuksessa oleville lapsille, joille on myönnetty iltapäivätoimintapaikka.   

Oppilashuollon palvelut ovat käytettävissä. Yhteydenotot Wilman ja sähköpostin kautta.

 Koululaisten kerhotoiminta keskeytyy 18.3. -13.4. väliseksi ajaksi.  

 Koululaisten ja esioppilaiden huoltajille tiedottaminen tapahtuu Wilman viestien ja tiedotteiden kautta. Varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajille tiedottaminen tapahtuu sähköpostitse. Lisäksi korona-asiaan liittyen on hyvä seurata kunnan tiedostusta www-sivuilla.

 

Valtioneuvoston 16.3. tekemien linjausten mukaisesti nämä järjestelyt ovat voimassa 13.4.2020 saakka.

 

Yhteistyöterveisin, Siuntion sivistysosasto