Tiedote 1.-3. luokkalaisten huoltajille / Hallituksen muuttunut linjaus 20.3.2020

24.03.2020 09:49

Kategoria: Korona-tiedote Varhaiskasvatus & Koulutus

Hallitus muutti linjaustaan pe 20.3.2020 iltapäivällä. Kaikki halukkaat 1.–3.-luokkien oppilaat pääsevät kouluun lähiopetukseen. 

Hallitus poisti ehdon kriittisillä aloilla työskentelevistä vanhemmista lähiopetuksen rajoituksena. Vahva suositus on kuitenkin edelleen, että huoltajat pitävät myös 1.-3. luokkalaiset lapset kotona ja oppilaat saavat opetuksen etäopetuksena. Kaikkien 4. -9 luokkalaisten oppilaiden opetus on edelleen etäopetuksena kotona. Poikkeuksena erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetus järjestetään tarvittaessa lähiopetuksena. Lisäksi suositus on edelleen, että myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen lapset pidetään kotona. 

Tämän hallituksen linjauksen muutoksesta johtuen, Siuntion kunta on päättänyt pitää ti 23.3.2020 alkaen auki myös Svenska Skola ruotsinkielisille esioppilaille ja 1.-3. luokkalaisille.  

Esiopetus ja perusopetuksen 1.-3. luokkalaisten opetus järjestetään omissa toimintayksiköissään. 

Molemmissa esiopetusyksiköissä ja kouluissa on 9.4.2020 asti käytössä rajatusti tiloja opetukselle ja eri toiminnoille. Tämä siksi, jotta voimme keskittää palvelujen järjestämisen resurssointia sekä tehdä yhteistyötä siivous- ja ruokapalvelun tuottajan kanssa.

Esioppilaiden, koululaisten ja kunnan henkilökunnan ruokailu järjestetään keskitetysti Sjundeå Svenska skola- ruokalassa ke 25.3.2020 – 9.4.2020 välisenä aikana.

Tarvittaessa arvioimme uudelleen ruokapalvelujen järjestämistä tämän poikkeustilanteen aikana. 

SSS - kiinteistössä olevat 5v. varhaiskasvatusta tarvitsevat lapset jatkavat Lilla-Alexiksen päiväkodin tiloissa.

Siuntion kunnan koronatyöryhmä ja sivistysosasto haluaa kiittää huoltajia yhteistyöstä.