Tiedoksi Siuntion kunnan perusopetuksen oppilaiden huoltajille 2020

08.05.2020 07:49

Kategoria: Varhaiskasvatus & Koulutus

Siuntion perusopetuksen opetussuunnitelma uudistuu vastaamaan valtakunnallisia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksia ja täydennyksiä arviointia koskevassa luvussa 6. Siuntion perusopetuksessa myös täydennetään paikallisia oppiainekohtaisia sisältöjä.  

Seuraaviin Siuntion perusopetuksen opetussuunnitelman lukuihin on tulossa muutoksia: 

6 Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi perusopetuksessa 
13.4.6 Ortodoksinen uskonto  
13.4.11 Liikunta 
14.4.1 Äidinkieli ja kirjallisuus / Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 
14.4.2 Toinen kotimainen kieli / Ruotsin kieli, A-oppimäärä 
14.4.6 Ortodoksinen uskonto  
14.4.12 Käsityö 
14.4.13 Liikunta 
15.4.1 Äidinkieli ja kirjallisuus / Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus 
15.4.9 Terveystieto  
15.4.10 Ortodoksinen uskonto 
15.4.17 Liikunta 
15.4.19 Oppilaanohjaus 

Huoltajilla on mahdollisuus antaa lausuntonsa ko. opetussuunnitelmien osista. Lausunnot pyydetään toimittamaan 15.05.2020 mennessä kirjallisesti tästä linkistä. 

Siuntion kunnan perusopetuksen uusi opetussuunnitelmaluonnos löytyy osoitteesta www.siuntio.fi -> Koulutus -> Perusopetus -> Opetussuunnitelma  

Opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti Siuntion kunta on laatinut kuntakohtaiset linjaukset ja täsmennykset opetussuunnitelmatekstin oheen siniselle pohjalle.  

Sivistyslautakunta käsittelee laadittuja esityksiä kokouksissaan seuraavasti: 

Ruotsinkielinen jaosto 10.06.2020 

Suomenkielinen jaosto 09.06.2020 

Jaostot antavat esityksistä omat lausuntonsa. Sivistyslautakunta käsittelee esitykset 17.06.2020. 

 

Siuntiossa 15.05.2020 

Sivistystoimisto