Tiedoksi Siuntion kunnan perusopetuksen oppilaiden huoltajille

26.08.2019 14:23

Kategoria: Varhaiskasvatus & Koulutus

Siuntion perusopetuksen opetussuunnitelma uusiutuu vastaamaan valtakunnallisia perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksia ja täydennyksiä koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1-2. Siuntion perusopetuksessa myös varhennetaan vapaaehtoinen A2-kieli alkamaan 3. vuosiluokalla. 

Sivistyslautakunta päätti kokouksessaan 12.06.19 Siuntion kunnan perusopetuksen tuntijaon, jossa huomioidaan opetussuunnitelman perusteiden valtakunnalliset muutokset sekä A2-kielen varhennus. 

Seuraaviin Siuntion perusopetuksen opetussuunnitelman lukuihin on tullut muutoksia: 

1.4.1 Tuntijako 

12.3 Vieraiden kielten vapaaehtoiset ja valinnaiset oppimäärät 

13.1 Siirtymä esiopetuksesta perusopetukseen sekä vuosiluokkien 1-2 tehtävä 

13.4.2 Toinen kotimainen kieli 

13.4.3 Vieraat kielet 

14.1 Vuosiluokkien 2 ja 3 välinen siirtymävaihe ja vuosiluokkien 3-6 tehtävä 

14.4.3 Vieraat kielet 

Huoltajilla on mahdollisuus antaa lausuntonsa ko. opetussuunnitelmien osista. Lausunnot pyydetään toimittamaan 02.09.2019 mennessä kirjallisesti tästä linkistä. 

Siuntion kunnan perusopetuksen uusi opetussuunnitelmaluonnos löytyy osoitteesta www.siuntio.fi -> Koulutus -> Perusopetus -> Opetussuunnitelma  

Opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti Siuntion kunta on laatinut kuntakohtaiset linjaukset ja täsmennykset opetussuunnitelmatekstin oheen siniselle pohjalle.  

Sivistyslautakunta käsittelee laadittuja esityksiä kokouksissaan seuraavasti: 

Ruotsinkielinen jaosto 25.09.2019 

Suomenkielinen jaosto 24.09.2019 

Jaostot antavat esityksistä omat lausuntonsa. Sivistyslautakunta hyväksynee esitykset 23.10.2019. 

 

Siuntiossa 26.08.19 

Sivistysosasto / opetustoimi