Tie- ja katuvalaistus

Valaistusverkosto huolletaan 5 kertaa vuodessa: helmikuussa, huhtikuussa, elokuussa, lokakuussa ja joulukuussa.  

Havaitut viat, rikkoontumiset ja häiriöt ilmoitetaan:

tekninen(at)siuntio.fi

Anna palautetta kaduista ja viheralueista